از متقاضيان خواهشمند است نسبت به ارسال سوابق مشروحه خود به دبيرخانه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران اقدام نمايند، که پس از بررسی کامل با آنها تماس حاصل خواهد شد. دبیرخانه انجمن : تهران – شهرک قدس – خیابان هرمزان – خیابان پیروزان جنوبی -نبش خیابان پنجم – ساختمان اسری – طبقه اول – انجمن […]

از متقاضيان خواهشمند است نسبت به ارسال سوابق مشروحه خود به دبيرخانه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران اقدام نمايند، که پس از بررسی کامل با آنها تماس حاصل خواهد شد.

دبیرخانه انجمن : تهران – شهرک قدس – خیابان هرمزان – خیابان پیروزان جنوبی -نبش خیابان پنجم – ساختمان اسری – طبقه اول – انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

info@irma.ir

تلفن : 88369741

دورنگار: 88575415

  ليست دوره ها و کارگاه های – جهت اجرا در سال 1390

  رديف   عنوان دوره   مدت دوره (ساعت)   نوع دوره   محل برگزاری
  1   آشنايی با اصول راهبری دستگاه EPB   16   نت   تهران
  2   محاسبه هيدروليک با نرم افزار PIPNET   32   نت   تهران
  3   طرز کار با دستگاه عيب ياب star Diagnosis   16   نت   تهران
  4   آشنايی با سيستم سوخت رسانی HPI و CRI   16   نت   تهران
  5   الکتريک و شبکه الکترونيک بنزهای اکتروس و اکسور   32   نت   تهران
  6   نقشه خوانی مکانيکی MFD   24   نت   عسلويه
  7   هيدروليک تعميراتی (کاربردی)   24   نت   عسلويه
  8   تعميرات، نگهداری و عيب يابی کمپرسورها   24   نت   عسلويه
  9   بازرسی دوره ای جرثقيل ها و تجهيزات بالابرها   40   نت   عسلويه
  10   نگهداری و تعميرات سيستمهای هيدروليکی   40   نت   عسلويه
  11   سيستمهای نوين نت – محاسبه و تحليل شاخصهای نت KPI   32   نت   عسلويه
  12   آشنايی با مانيتور پانل، تجهيزات کنترلی و اجزای برق جرثقيل کوبلکو   16   نت   عسلويه
  13   سرويس و نگهداری و ريگری جرثقيل های سنگين   50   نت   عسلويه