به گزارش اخبار مهندسی صنایع بر طبق لیست منتشر شده از سوی کمیسیون انجمن های علمی ایران ، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به جمع انجمن های علمی عضو در کارگروه های واژه گزینی برون پذیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوست. لازم به توضیح است فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بدو تأسیس در […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بر طبق لیست منتشر شده از سوی کمیسیون انجمن های علمی ایران ، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به جمع انجمن های علمی عضو در کارگروه های واژه گزینی برون پذیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوست.

لازم به توضیح است فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بدو تأسیس در سال ۱۳۶۹ کار واژه‌گزینی برای واژه‌های بیگانه در حوزه‌های عمومی و تخصصی را آغاز کرد. پس از آن، از سال ۱۳۸۶ برای سرعت‌بخشی به کار واژه‌گزینی و فعال‌تر کردن جامعه علمی و فنی، کار برون‌سپاری واژه‌گزینی را شروع کرده، و با توجه به نقش انجمن‌های علمی در پیشبرد علم در کشور، همکاری با آنها را در اولویت کار خود قرار داده است. از آن زمان، تعدادی از انجمن‌های علمی زیر نظر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در برنامه برون‌سپاری واژه‌گزینی فرهنگستان را یاری می‌کنند.