انشا ا… سال آینده
انشا ا… سال آینده

این روزها و در همین روزهای پایانی سال هم خبر های خوبی به دستمان می رسد، ژورنال جایس دارد آی اس آی می شود، مجله روش جان دیگری گرفته و انشا ا…  شماره 132 آن در سال آینده منتشر خواهد شد، اولین شماره مجله نوآوری نظام یافته ( یا همان تیریز ) به دست مخاطبین […]

این روزها و در همین روزهای پایانی سال هم خبر های خوبی به دستمان می رسد، ژورنال جایس دارد آی اس آی می شود، مجله روش جان دیگری گرفته و انشا ا…  شماره 132 آن در سال آینده منتشر خواهد شد، اولین شماره مجله نوآوری نظام یافته ( یا همان تیریز ) به دست مخاطبین رسیده و در سال آینده به صورت فصل نامه منتشر خواهد شد، در سال آینده جمعی از نقش آفرینان مهندسی صنایع گرد هم خواهند آمد که انشا ا… منجر به تشکیل جامعه ای صنفی در این حوزه شود، و اخبار آن از طریق اخبار مهندسی صنایع به اطلاع خواهد رسید، در اخبار مهندسی صنایع ایران نیز چند تغییر از نظر تکنولوژی فناوری اطلاعات خواهیم داشت، همچنین مجوزهای جدیدی برای گسترش فعالیت در حوزه های دیگری و رسمی تر و جدی تر اخذ گردیده است.

امیدواریم سال آینده سالی پر بار برای ایران و ایرانیان و خصوصا جامعه مهندسی صنایع کشور باشد.

اخبار مهندسی صنایع ایران