مجتمع فنی تهران-نمایندگی آمل با همکاری واحد آموزش شرکت ملی نفت ایران-محمودآباد ، همچنین موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران و نیز حمایت های انجمن های علمی دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی ، شمال ، نوشیروانی بابل و علوم و فنون بابل، در راستای معرفی و گسترش دانش نوآوری نظام یافته-TRIZ در ایران اقدام به برگزاری سمیناری سراسری با عنوان “اولین سمینار سراسری نوآوری نظام یافته” نموده است.

این سمینار یک روزه در روز جمعه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ در مکان سالن همایش های شرکت ملی نفت ایران-محمودآباد برگزار خواهد شد.

اهداف برگزاری سمینار:

معرفی دانش TRIZ به همراه تکنیک ها و ابزارهای آن جهت آشنایی هر چه بیشتر و آماده ساختن دانش پژوهان و مخاطبان برای کاربردی کردن این مهم ،در زمینه ی حل خلاقانه مسائل و مشکلات و نیز تصمیم گیری صحیح در این زمینه.

مخاطبین این سمینار:

• تمامی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

• تمامی مدیران، صنعتگران و کارکنان سازمان ها و شرکت ها

• مشاوران بخش های اقتصادی، تحلیلگران اجتماعی و فعالان این عرصه

• مدیران حوزه آموزش و پرورش

• فعالان عرصه بازار و تجارت

• و تمامی علاقه مندان حوزه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

برگزارکننده: مجتمع فنی تهران-نمایندگی آملمهندس محمود کریمی

.رئیس سمینار:

مهندس سید محسن حسینی- کارشناسی مهندسی کامپیوتر

.سخنران:

مهندس محمود کریمی

.دبیر علمی:

مهندس احد حلجی- کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه شمال

دبیر اجرایی:

مهندس حمیدرضا خان احمدی- کارشناسی مهندسی عمران- دانشگاه شمال

نحوه ثبت نام

هزینه شرکت در سمینار: ۲۰،۰۰۰ تومان

به همراه پذیرایی و نهار

روش اول:

مراجعه حضوری به دبیرخانه سمینار به آدرس: آمل، بلوار هراز، خیابان آفتاب ۴۲، شماره ۶، مجتمع فنی تهران-نمایندگی آمل.

شماره تماس: ۷۰۸۲-۲۲۴-۰۱۲۱ و ۵۱۸۲-۲۲۴-۰۱۲۱

روش دوم:

واریز وجه به حساب بانکی و ثبت شماره فیش واریزی، در فرم ثبت نام که در زیر آمده است.

حساب سیبا بانک ملی ایران به شماره ۰۱۰۵۳۱۲۶۱۷۰۰۹

به نام آقای سید محسن حسینی

و یا

ملت کارت به شماره ۳۹۰۲ ۲۲۲۱ ۳۳۷۰ ۶۱۰۴

به نام آقای حمیدرضا خان احمدی

محل برگزاری سمینار سراسری نوآوری نظام یافته-TRIZ

مازندران، محمودآباد،بزرگراه محمودآباد-نور، واحد آموزش شرکت ملی نفت ایران.

 

فرم ثبت نام

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر در :http://triz90.seminarpress.ir

مجتمع فنی تهران-نمایندگی آمل با همکاری واحد آموزش شرکت ملی نفت ایران-محمودآباد ، همچنین موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران و نیز حمایت های انجمن های علمی دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی ، شمال ، نوشیروانی بابل و علوم و فنون بابل، در راستای معرفی و گسترش دانش نوآوری نظام یافته-TRIZ در ایران اقدام به برگزاری سمیناری سراسری با عنوان “اولین سمینار سراسری نوآوری نظام یافته” نموده است.

این سمینار یک روزه در روز جمعه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ در مکان سالن همایش های شرکت ملی نفت ایران-محمودآباد برگزار خواهد شد.

اهداف برگزاری سمینار:

معرفی دانش TRIZ به همراه تکنیک ها و ابزارهای آن جهت آشنایی هر چه بیشتر و آماده ساختن دانش پژوهان و مخاطبان برای کاربردی کردن این مهم ،در زمینه ی حل خلاقانه مسائل و مشکلات و نیز تصمیم گیری صحیح در این زمینه.

مخاطبین این سمینار:

• تمامی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

• تمامی مدیران، صنعتگران و کارکنان سازمان ها و شرکت ها

• مشاوران بخش های اقتصادی، تحلیلگران اجتماعی و فعالان این عرصه

• مدیران حوزه آموزش و پرورش

• فعالان عرصه بازار و تجارت

• و تمامی علاقه مندان حوزه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

برگزارکننده: مجتمع فنی تهران-نمایندگی آملمهندس محمود کریمی

.رئیس سمینار:

مهندس سید محسن حسینی- کارشناسی مهندسی کامپیوتر

.سخنران:

مهندس محمود کریمی

.دبیر علمی:

مهندس احد حلجی- کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه شمال

دبیر اجرایی:

مهندس حمیدرضا خان احمدی- کارشناسی مهندسی عمران- دانشگاه شمال

نحوه ثبت نام

هزینه شرکت در سمینار: ۲۰،۰۰۰ تومان

به همراه پذیرایی و نهار

روش اول:

مراجعه حضوری به دبیرخانه سمینار به آدرس: آمل، بلوار هراز، خیابان آفتاب ۴۲، شماره ۶، مجتمع فنی تهران-نمایندگی آمل.

شماره تماس: ۷۰۸۲-۲۲۴-۰۱۲۱ و ۵۱۸۲-۲۲۴-۰۱۲۱

روش دوم:

واریز وجه به حساب بانکی و ثبت شماره فیش واریزی، در فرم ثبت نام که در زیر آمده است.

حساب سیبا بانک ملی ایران به شماره ۰۱۰۵۳۱۲۶۱۷۰۰۹

به نام آقای سید محسن حسینی

و یا

ملت کارت به شماره ۳۹۰۲ ۲۲۲۱ ۳۳۷۰ ۶۱۰۴

به نام آقای حمیدرضا خان احمدی

محل برگزاری سمینار سراسری نوآوری نظام یافته-TRIZ

مازندران، محمودآباد،بزرگراه محمودآباد-نور، واحد آموزش شرکت ملی نفت ایران.

 

فرم ثبت نام

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر در :http://triz90.seminarpress.ir