موضوع مدیریت انرژی یکی از اساسی­ترین موضوعات مدیریت در بخش تولید وعملیات ونیز در حوزه­ی عرضه و تقاضای آن می­باشد. یکی از جنبه­های اصلی این موضوع نگرش سیستمی است تا بتوان فرهنگ مدیریت انرژی را در زیربخشهای مصرف­کننده عمده آن مستقر نمود. برای دستیابی به این هدف و برای ایجاد زمینه­های مشترک فکری برگزاری سمینار […]

موضوع مدیریت انرژی یکی از اساسی­ترین موضوعات مدیریت در بخش تولید وعملیات ونیز در حوزه­ی عرضه و تقاضای آن می­باشد. یکی از جنبه­های اصلی این موضوع نگرش سیستمی است تا بتوان فرهنگ مدیریت انرژی را در زیربخشهای مصرف­کننده عمده آن مستقر نمود.

برای دستیابی به این هدف و برای ایجاد زمینه­های مشترک فکری برگزاری سمینار یک روزه و بدنبال آن کنفرانسهای تخصصی در دست اجراست.

این سمینار که با حضور شخصیت­های علمی و صنعتی، مسئولین و نیز کارشناسان برجسته و مدیران بعنوان سخنرانان برگزار خواهد شد، فرصتی است تا همگرایی صنفی و تخصصی در این زمینه صورت گیرد.

دانلو بروشور : ۱ ۲

اطلاعات بیشتر در : www.kiagroup.ir