اولین شماره فصلنامه نوآوری نظام یافته منتشر شد.
اولین شماره فصلنامه نوآوری نظام یافته منتشر شد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران این فصلنامه که  از هشت سرویس علمی تحلیلی با عناوین : نوآوری، بنگاه نوآور، سیاستگذاری رشد نوآوری ملی، یادگیری TRIZ ، گذرگاه تفکر خلاق، مقالات علمی، گفتگوی علمی، اخبار صنفی تشکیل شده، با مدیریت مهندس سارا سلیمی نمین توسط موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران منتشر می شود. اطلاعات […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران این فصلنامه که  از هشت سرویس علمی تحلیلی با عناوین : نوآوری، بنگاه نوآور، سیاستگذاری رشد نوآوری ملی، یادگیری TRIZ ، گذرگاه تفکر خلاق، مقالات علمی، گفتگوی علمی، اخبار صنفی تشکیل شده، با مدیریت مهندس سارا سلیمی نمین توسط موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران منتشر می شود.

اطلاعات تکمیلی در خصوص انتشار شماره های آتی این فصلنامه و نحوه تهیه آن از طریق اخبار مهندسی صنایع ایران به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

همچنین علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۲۴۲۶۵۶ ( دفتر فصلنامه ) تماس حاصل فرمایند.