اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی – ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۱ – خوانسار
اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی – ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۱ – خوانسار

اطلاعات بیشتر در :

http://ncme.khansarpnu.ac.ir
تاریخ های مهم

اطلاعات بیشتر در :

http://ncme.khansarpnu.ac.ir

تاریخ های مهم

 • برنامه زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات

  آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
  اعلام فهرست مقالات پذیرفته شده ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
  آخرین مهلت ارسال پرزنتیشن و فایل پوستر ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • ثبت نام

  آخرین مهلت ثبت نام بدون مقاله ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • همایش

  برگزاری همایش ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت