اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت

بزرگترین گردهمایی مدیران ،مهندسان و بازرسان کیفیت و کارشناسان کالیبراسیون و آزمایشگاه

زمان : ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۱ – تهران سالن همایش های هتل المپیک

دبیر کنفرانس : پروفسور رسول نورالسناء

دانلود فرم ثبت نام

” دارای مجــوز از معـاونت توسعــه و مدیـــریت منابع انســــانی رئـــیس جمهـــور “

کیفیت ، راهبرد کلیدی برای حمایت از تولید ملی

ضرورت برگزاری کنفرانس
بهبود کیفیت کالاهای داخلی می تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده و همچنین حفظ بقاء سازمان ها داشته باشد، و ضرورت توجه به این موضوع بارها در موقعیت های مختلف مدنظر صاحبان علم وتجربه قرار گرفته است. از اینرو کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت به دنبال ایجاد بستری مناسب برای تعامل اساتید، پژوهشگران و کارشناسان حوزه صنعت برای ارایه نتایج و دستاوردهای علمی و تجارب عملی است

www.Qec.ir

تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۲۲۰۵۳۷-۸۸۲۲۰۷۱۹-۲۲۸۷۴۴۹۰-۲۲۸۷۴۴۹۱-۲۲۸۷۴۴۹۲-۰۲۱

 

Inline image 1

Inline image 2


www.Qec.ir

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت

بزرگترین گردهمایی مدیران ،مهندسان و بازرسان کیفیت و کارشناسان کالیبراسیون و آزمایشگاه

زمان : ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۱ – تهران سالن همایش های هتل المپیک

دبیر کنفرانس : پروفسور رسول نورالسناء

دانلود فرم ثبت نام

” دارای مجــوز از معـاونت توسعــه و مدیـــریت منابع انســــانی رئـــیس جمهـــور “

کیفیت ، راهبرد کلیدی برای حمایت از تولید ملی

ضرورت برگزاری کنفرانس
بهبود کیفیت کالاهای داخلی می تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده و همچنین حفظ بقاء سازمان ها داشته باشد، و ضرورت توجه به این موضوع بارها در موقعیت های مختلف مدنظر صاحبان علم وتجربه قرار گرفته است. از اینرو کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت به دنبال ایجاد بستری مناسب برای تعامل اساتید، پژوهشگران و کارشناسان حوزه صنعت برای ارایه نتایج و دستاوردهای علمی و تجارب عملی است

www.Qec.ir

تلفن تماس با دبیرخانه:  ۸۸۲۲۰۵۳۷-۸۸۲۲۰۷۱۹-۲۲۸۷۴۴۹۰-۲۲۸۷۴۴۹۱-۲۲۸۷۴۴۹۲-۰۲۱

 

Inline image 1

Inline image 2


www.Qec.ir