تاریخ برگزاری: ۱ و۲ دی ماه ۱۳۸۹ محل برگزاری: مشهد تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال مقاله: ۳۰/۷/۸۹ اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۵/۸/۸۹ مهلت ثبت نام: ۳۰/۷/۸۹ اهداف – آشنایی با جدیدترین یافته ها و نظریات علمی و مفاهیم نوین تخصصی در حوزه آموزش و پژوهش – شناسایی سازمانهای دانش محور و موسسات موفق در ارائه […]

تاریخ برگزاری: ۱ و۲ دی ماه ۱۳۸۹
محل برگزاری: مشهد

تاریخ‌های مهم:

مهلت ارسال مقاله: ۳۰/۷/۸۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۵/۸/۸۹

مهلت ثبت نام: ۳۰/۷/۸۹

اهداف
– آشنایی با جدیدترین یافته ها و نظریات علمی و مفاهیم نوین تخصصی در حوزه آموزش و پژوهش
– شناسایی سازمانهای دانش محور و موسسات موفق در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
– تبادل تجارب و آزموده ها و ارائه راهکارهای راهبردی در بهره وری از پژوهشهای کاربردی
– معرفی دست آوردها و توانمندیهای ارائه دهندگان تجهیزات و خدمات آموزشی و پژوهشی کشور
– افزایش کارآیی و اثربخشی مراکز آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف سازمانی
– ایجاد ارتباط و انگیزه سازی مدیران منابع انسانی و مسئولان آموزش و پژوهش در سازمانهای دولتی و بنگاههای اقتصادی

محورها
– آموزش اثربخش و اثربخشی آموزشی در صنایع و سازمانهای کارآفرین
– نقش فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش
– نوآوری و خلاقیت و آشنایی با تکنیکهای نوین آموزش
– اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد
– آشنایی با مدلهای تعالی و استانداردهای آموزشی در سازمانهای یادگیرنده
– نقش آموزش و پژوهش در کاهش ضایعات سازمانی و افزایش بهره وری
– متدولوژی‌پایش‌عملکردمجریان‎ و پیمانکاران‌ آموزش ‌پژوهش ‌در سازمانها و بنگاههای‌ اقتصادی
– اخلاق حرفه ای و کاربرد «دانش روانشناسی یادگیری» در مراکز آموزشی
– جایگاه‌فرایندآموزش‌‌وپژوهش درپرورش وارتقاء شایستگی های منابع انسانی در سازمانها
– اثربخشی سیستمهای آموزش و پژوهش در مدیریت بحران

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۶۱۱۵۲۰۰
فکس دبیرخانه: ۰۵۱۱۶۰۶۹۶۹۶
ایمیل: info@mtrc.ir
وب‌سایت: http://www.mtrc.ir