بخش « رسانه» در اخبار مهندسی صنایع ایران، افتتاح شد.
بخش « رسانه» در اخبار مهندسی صنایع ایران، افتتاح شد.

اخبار مهندسی صنایع ایران در راستای رسالت اطلاع رسانی و ترویج علم در حوزه مهندسی صنایع و سیستم، بخش رسانه را افتتاح نمود. در این بخش با استفاده از دانش روز به مقوله های مهمی همچون ژورنالیسم علمی، روزنامه نگاری و مدیریت در رسانه های سایبر، و همچنین مستند سازی ( تصویری ) علمی پرداخته […]

اخبار مهندسی صنایع ایران در راستای رسالت اطلاع رسانی و ترویج علم در حوزه مهندسی صنایع و سیستم، بخش رسانه را افتتاح نمود.

در این بخش با استفاده از دانش روز به مقوله های مهمی همچون ژورنالیسم علمی، روزنامه نگاری و مدیریت در رسانه های سایبر، و همچنین مستند سازی ( تصویری ) علمی پرداخته خواهد شد.

به علاوه در بخش « رسانه » برنامه های علمی ساخته شده توسط رسانه هایی همچون تلویزیون مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف این بخش آشنایی مخاطبین با مبحث « ترویج علم از طریق رسانه » است.