سازمان تحلیل کننده و اولویت دهنده کشورها بر اساس تولیدات علمی و آکادمیک(SJR) در جدیدترین رتبه بندی رشته های مهندسی اعلام کرد که ایران از نظر تولیدات علمی در زمینه “مهندسی صنایع و تولید” در آسیا مقام اول را کسب کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان وابسته به پایگاه استنادی بین المللی Scopus و Elsevier […]

سازمان تحلیل کننده و اولویت دهنده کشورها بر اساس تولیدات علمی و آکادمیک(SJR) در جدیدترین رتبه بندی رشته های مهندسی اعلام کرد که ایران از نظر تولیدات علمی در زمینه “مهندسی صنایع و تولید” در آسیا مقام اول را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان وابسته به پایگاه استنادی بین المللی Scopus و Elsevier است و از اطلاعات این نهادهای علمی در رده بندی خود استفاده می کند.

بر اساس این گزارش رتبه ایران از نظر تولیدات علمی در رشته مهندسی صنایع و تولید در آسیا مقام اول و در دنیا رتبه ۲۴ است.