برترین رساله دکتری تحقیق در عملیات توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات انتخاب و معرفی می گردد.
برترین رساله دکتری تحقیق در عملیات توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات انتخاب و معرفی می گردد.

بنا بر اعلام دبیرخانه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، این انجمن در نظر دارد مسابقه‌ای جهت تعیین « بهترین رساله دکترا در رشته تحقیق در عملیات و گرایشهای مرتبط » برگزار نماید، در این اطلاعیه آمده است کلیه فارغ التحصیلان دکترای تحقیق در عملیات و گرایشهای مرتبط ۹۱-۹۰ (اول مهر ماه ۹۰ الی ۳۱ شهریور […]

بنا بر اعلام دبیرخانه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، این انجمن در نظر دارد مسابقه‌ای جهت تعیین « بهترین رساله دکترا در رشته تحقیق در عملیات و گرایشهای مرتبط » برگزار نماید، در این اطلاعیه آمده است کلیه فارغ التحصیلان دکترای تحقیق در عملیات و گرایشهای مرتبط ۹۱-۹۰ (اول مهر ماه ۹۰ الی ۳۱ شهریور ۹۱) می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.

برای ارسال مدارک تا پایان دی ماه ۹۱ فرصت باقی است.

کسب اطلاعات بیشتر، مدارک لازم و نحوه ارسال در :

http://www.iors.ir/find.php?item=1.61.125.fa