همایش بررسی نقش مهندسی صنایع در ایران پساتحریم (رویکردها و فرصت ها) /  ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۹۴
همایش بررسی نقش مهندسی صنایع در ایران پساتحریم (رویکردها و فرصت ها) /  ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۹۴

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران به نقل از ایرنا، برگزاری دومین همایش مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت با برپایی دو سمینار علمی 'ساختار استراتژی' و 'نیازهای پژوهشی ایران پساتحریم' و سه کارگاه تخصصی 'مالی'، 'مدیریت استعداد' و ' توسعه و پیاده سازی کسب و کار' همراه خواهد بود. بر اساس برنامه ریزی های […]

۸۱۹۲۵۰۷۵-۷۰۴۵۳۳۴۵به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران به نقل از ایرنا، برگزاری دومین همایش مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت با برپایی دو سمینار علمی 'ساختار استراتژی' و 'نیازهای پژوهشی ایران پساتحریم' و سه کارگاه تخصصی 'مالی'، 'مدیریت استعداد' و ' توسعه و پیاده سازی کسب و کار' همراه خواهد بود.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی مباحث مالی این همایش با 'چگونگی تخصیص منابع درگذر زمان با توجه به عدم قطعیت های موجود' در حوزه های مختلف به منظور گسترش کسب و کارهای خصوصی و دولتی آشنا خواهند شد.
مخاطبان این کارگاه، مدیران شرکت ها و بنگاه ها، مشاوران و دانشجویانی هستند که قصد دارند وارد حوزه های مدیریت و مشاوره شوند.
در کارگاه آموزشی مدیریت استعداد نیز که مفهوم جدیدی در عرصه مدیریت است، طرح جذب نیرو نه با سیستم های کمتر هدف گرای گذشته بلکه با سیستمی مبتنی بر هدف مورد بررسی قرار می گیرد به نحوی که از بین نیروهای متقاضی شغل، افراد مبتنی بر استعداد و توانمندی های شخصیتی انتخاب می شوند و با تمرکز بر نقاط مدنظر، توانمندی مورد نیاز تقویت و سپس بکارگرفته می شود.
مسئولان واحد جذب شرکت ها و دانشجویانی که قصد دارند پس از اتمام تحصیل وارد بازارکار شوند، مخاطبان این کارگاه آموزشی را تشکیل می دهند.
کارگاه توسعه و پیاده سازی کسب و کار نیز مباحث مربوط به ارائه و اجرای ایده در حوزه کسب و کار را به دانشجویان آموزش خواهد داد.
دومین همایش مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت با همکاری انجمن های علمی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.