جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر اساس ارزیابی عملکرد و با توجه به میزان استقرار نظامهای مدیریتی، نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت های سازمان داشته و به سازمان های برتر ایرانی که حایز شرایط بوده و به حد نصاب های تعیین شده دست یابند به طور سالانه اعطا می شود. ارزیابی […]

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر اساس ارزیابی عملکرد و با توجه به میزان استقرار نظامهای مدیریتی، نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت های سازمان داشته و به سازمان های برتر ایرانی که حایز شرایط بوده و به حد نصاب های تعیین شده دست یابند به طور سالانه اعطا می شود.

ارزیابی بر اساس معیارهای تعالی سازمانی صورت می پذیرد این مدل تمامی زوایای سازمان را در نظر گرفته و رویکردها و نتایج را بطور متوازن مورد ارزیابی قرار می دهد. کلیه سازمان های کشورمان در یکی از پنج بخش زیر متناسب با نوع فعالیت خود می توانند شرکت کنند :

ساخت و تولید      خدمات      سلامت      آموزش      عمومی (غیر انتفاعی)

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی دارای سه سطح متمایز است که تقاضا برای هر کدام از این سطوح مستلزم دارا بودن شرایط خاص آن است

سطح گواهی تعهد به تعالی      سطح تقدیرنامه برای تعالی      سطح تندیس ها

برای دو سطح اول سازمان های متقاضی هر زمان که آمادگی لازم را در خود بیابند می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال گزارش با اظهارنامه خود اقدام نمایند و محدودیت زمانی برای آنها در نظر گرفته نشده است. برای سطح تندیس ها، سازمان متقاضی ملزم به رعایت برنامه زمانی خاصی هستند که در جدول زیر ملاحظه می شود.

برنامه زمانی نهمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ۱۳۹۰ برای سطح تندیس ها

۱

انتشار برنامه زمانی نهمین دوره

۷ اسفند ۸۹

۹

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه متقاضیان سطح تندیس ها

۹ مهرماه ۹۰

۲

انتشار ویرایش جدید راهنمای متقاضیان و مدل تعالی سازمانی ۹۰

اردیبهشت ماه ۹۰

۱۰

انتخاب ارزیابان و تشکیل تیم های ارزیابی

۱۱ مهرماه ۹۰

۳

فراخوان ارزیابان و متقاضیان

فروردین ماه ۹۰

۱۱

دعوت ارزیابان منتخب و کنترل تعارض منافع

۱۶ تا ۱۸ مهرماه ۹۰

۴

سمینارهای آگاه سازی و آموزش عمومی برای متقاضیان

اردیبهشت ، خرداد و تیرماه ۹۰

۱۲

ارزیابی انفرادی

۱۸ مهر تا ۳۰ آبانماه ۹۰

۵

ثبت نام متقاضیان از طریق پورتال

۲۰ فروردین ماه تا ۱۵ شهریورماه ۹۰

۱۳

ارزیابی تیمی

۲ تا ۴ آذرماه ۹۰

۶

دوره های آموزشی ویژه ارزیابان

خرداد، تیر و مرداد ۹۰

۱۴

بازدید از محل

از ۵ تا ۱۰ و از ۱۹ تا ۲۴ آذرماه ۹۰

۷

دوره های آموزشی تدوین اظهارنامه

اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۹۰

۱۵

ارسال گزارش باز خور

از ۹ بهمن ۹۰

۸

ثبت نام متقاضیان سطح تندیس ها

تا ۱۵ شهریور ماه ۹۰

۱۶

نهمین همایش تعالی سازمانی و معرفی سازمان های برتر

۷ و ۸ اسفند ماه ۹۰

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از هرگونه تغییرات احتمالی در برنامه زمانی و شرایط  حضور در فرآیند ارزیابی به سایت اینترنتی www.iranaward.ir مراجعه نمایید.

خیابان شیخ بهایی جنوبی ، خیابان ایرانشناسی ، خیابان نهم

تلفن : ۸۸۶۰۴۲۲۲