به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، برنامه کلاسهای دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش با حضور اساتید برتر این رشته به شرح زیر اعلام می گردد. شایان ذکر است در سال گذشته ۸۰ درصد رتبه های زیر ۲۰ کنکور ارشد صنایع و سیستم در سال گذشته از خدمات موسسه پژوهش استفاده نموده اند. سایت موسسه پژوهش: iedep.com               شماره تماس […]

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، برنامه کلاسهای دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش با حضور اساتید برتر این رشته به شرح زیر اعلام می گردد.

شایان ذکر است در سال گذشته ۸۰ درصد رتبه های زیر ۲۰ کنکور ارشد صنایع و سیستم در سال گذشته از خدمات موسسه پژوهش استفاده نموده اند.

سایت موسسه پژوهش: iedep.com               شماره تماس موسسه پژوهش: ۰۲۱۸۶۷۴۱

برنامه دوره پاییز (گرایش مهندسی صنایع – مهندسی صنایع و مهندسی مالی)

(گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره وری)

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

۳۹ ساعت

جمعه ۱۷ الی ۲۰

روزهای آزمون (جمعه ۱۸ الی ۲۰)

استاد فرید

A

زبان عمومی

جمعه ۱۴ الی ۱۷

روزهای آزمون (جمعه ۱۶ الی ۱۸)

B

جمعه ۱۴ الی ۱۷

روزهای آزمون (جمعه ۱۶ الی ۱۸)

مهندس شایان

A

زبان تخصصی صنایع

جمعه ۱۷ الی ۲۰

روزهای آزمون (جمعه ۱۸ الی ۲۰)

B

۱۰۰ ساعت

شنبه ۸ الی ۱۲:۳۰ و یکشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

دکتر ایوزیان

A

آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)

شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ و یکشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

B

۴۰۰.۰۰۰تومان

۱۰۰ ساعت

پنج شنبه ۹ الی ۱۳:۳۰ و جمعه ۹ الی ۱۳:۳۰

دکتر خاکبازان

C

۲۴ ساعت

رایگان برای دانشجویان ثبت نامی هر یک از کدهای آمار

حل تمرین و رفع اشکال رایگان آمار

۱۰۰ ساعت

شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ و یکشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

دکتر

زاهدی سرشت

A

تحقیق در عملیات ۱و۲ (ویژه)

شنبه ۸ الی ۱۲:۳۰ و یکشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

B

۴۰۰٫۰۰۰تومان

۱۰۰ ساعت

پنج شنبه ۱۴ الی ۱۸:۳۰ و جمعه ۱۴ الی ۱۸:۳۰

دکتر خاکبازان

C

رایگان برای دانشجویان ثبت نامی هر یک از کدهای تحقیق

حل تمرین و رفع اشکال تحقیق در عملیات

۹۳ ساعت

سه شنبه۷:۳۰ الی ۱۲:۱۵/چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲:۱۵

استاد آقاسی

A

ریاضی عمومی ۱ و ۲ (ویژه)

پنج شنبه ۱۲ الی ۱۶:۱۵ و جمعه ۱۲ الی ۱۶:۱۵

B

۴۴ ساعت

جمعه ۱۱ الی ۱۴

روزهای آزمون (جمعه ۱۲ الی ۱۴)

استاد عبداله زاده

A

کنترل تولید و موجودی (ویژه)

۳۶ ساعت

جمعه ۸ الی ۱۱

روزهای آزمون (جمعه ۱۴ الی ۱۶)

استاد نیکوفکر

A

طرح ریزی واحدهای صنعتی

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

دکتر اسماعیلی

A

اقتصاد مهندسی

پنج شنبه ۸ الی ۱۱

دکتر سبزه پرور

A

کنترل پروژه

جمعه ۱۴ الی ۱۸ (شروع از ۱۰ آبان)

دکتر قبادی

B

پنج شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۳۰

دکتر امیری

A

کنترل کیفیت آماری

۶۰ ساعت

پنج شنبه ۸ الی ۱۲

دکتر قاسمی

A

اقتصاد خرد و کلان

۷۰ ساعت

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

استاد آقامیری

B

۷۰ ساعت

پنج شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۴:۳۰

استاد آقامیری

A

تئوری مدیریت

  • منظور از کلاسهای ویژه آن است که دوره تشکیل دروس مذکور از تعداد ساعات بالاتر و کیفیت بهتری نسبت به تمامی دوره های مشابه برخوردار است و این دوره انحصارا در موسسه پژوهش تشکیل می گردد.
  • شروع دوره پاییز: نیمه دوم مهرماه ۹۱/ شروع دوره نکته و تست متفاوت با شروع کلاسها و از نیمه دوم آبانماه است.
  • کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال کلیه دروس، برای دانشجویانی که کدهای اصلی دروس را ثبت نام نموده اند، رایگان است. اساتید آن متعاقبا اعلام خواهند شد.

 

آدرس سایت دپارتمان

iedep.com

  • ۸۰ رتبه زیر ۲۰ در کنکور سال ۹۲
  • ۶۶ رتبه زیر ۲۰ در کنکور سال ۹۱
  • ۳۲ رتبه زیر ۲۰ در کنکور سال ۹۰