مهندس جواد باقری نژاد در مصاحبه با خبرنگار اخبار مهندسی صنایع از برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران در روز اول برگزاری کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع خبر داد. وی در ادامه گفت با توجه به حد‌نصاب نرسیدن حضور اعضای پیوسته در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ سه­شنبه ۲۳/۶/۸۹ این جلسه روز چهار شنبه مورخ […]

مهندس جواد باقری نژاد در مصاحبه با خبرنگار اخبار مهندسی صنایع از برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران در روز اول برگزاری کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع خبر داد.

وی در ادامه گفت با توجه به حد‌نصاب نرسیدن حضور اعضای پیوسته در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ سه­شنبه ۲۳/۶/۸۹ این جلسه روز چهار شنبه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ در اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، سالن همایش­های شهید مطهری برگزار خواهد شد.

مهندس باقری نژاد مدیر اجرایی انجمن مهندسی صنایع ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص دستور جلسه به موارد زیر اشاره کرد.

۱-  استماع گزارش رییس هیأت مدیره از عملکرد هیأت مدیره

۲-  استماع، بررسی و تصویب پیشنهادات و گزارش‌های بازرس انجمن

۳-  بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه سالهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۶ و۳۱/۶/۸۷ و۳۱/۶/۸۸

۴-  انتخاب اعضای هیأت مدیره انجمن

۵-  انتخاب بازرس انجمن

۶-  تصمیم­گیری در مورد امکان برگزاری انتخابات انجمن به صورت الکترونیکی

۷-       تغییر آدرس دفتر مرکزی انجمن و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.