آگهی – به اطلاع داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مهندسی سیستم و بهره وری می رساند، موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش با سابقه چند ساله در زمینه برگزاری کلاسهای کنکور ارشد ویژه این رشته، برنامه دوره تابستان خود را اعلام نموده است.

اساتید این دوره ها از مجرب ترین اساتید کشور هستند که غالبا به صورت انحصاری در این موسسه تدریس می نمایند و بیشترین تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد را به برترین دانشگاههای کشور معرفی نموده اند.

جهت اطلاعات بیشتر از کلاسها، هزینه و مشاوره های رایگان با شماره ۰۲۱۸۶۷۴۱ تماس گرفته یا به سایت iedep.com مراجعه فرمایید.

در ادامه برنامه دوره تابستان که ثبت نام آن نیز آغاز شده، آمده است:

برنامه دوره تابستان (گرایش مهندسی صنایع –صنایع و مالی)

توضیحات

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

۳۹ ساعت

پنج شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

مهندس شایان

A

زبان عمومی

سه شنبه ۱۷ الی ۲۰

استاد فرید

B

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مهندس شایان

A

زبان تخصصی صنایع

۲۴+۱۰۰ ساعت

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

دکتر ایوزیان

A

آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

B

سه شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ چهارشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

C

پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ جمعه۷:۳۰ الی ۱۲

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۰ الی۱۴:۳۰/ چهارشنبه ۱۰ الی ۱۴:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال رایگان آمار

۱۰۰ ساعت

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

دکتر

زاهدی سرشت

A

تحقیق در عملیات ۱و۲ (ویژه)

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

B

سه شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

C

پنج شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ جمعه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۵ الی۱۹:۳۰/ چهارشنبه ۱۵ الی ۱۹:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال تحقیق در عملیات (با هماهنگی استاد)

۸+۴۴ ساعت

پنج شنبه ۸ الی ۱۱

استاد عبداله زاده

A

کنترل تولید و موجودی (ویژه)

جمعه ۱۱ الی ۱۴

B

۸+۳۶ ساعت

پنج شنبه ۱۱ الی ۱۴

استاد نیکوفکر

A

طرح ریزی واحدهای صنعتی

جمعه۸ الی ۱۱

B

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

دکتر اسماعیلی

A

اقتصاد مهندسی

پنج شنبه ۱۱ الی ۱۴

دکتر سبزه پرور

A

کنترل پروژه

پنج شنبه ۸ الی ۱۱

دکتر امیری

A

کنترل کیفیت آماری

برنامه دوره تابستان (گرایش مهندسی صنایع – سیستمهای اقتصادی اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره وری)

توضیحات

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

۳۹ ساعت

پنج شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

مهندس شایان

A

زبان عمومی

سه شنبه ۱۷ الی ۲۰

استاد فرید

B

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مهندس شایان

A

زبان تخصصی صنایع

۲۴+۱۰۰ ساعت

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

دکتر ایوزیان

A

آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

B

سه شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ چهارشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

C

پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ جمعه۷:۳۰ الی ۱۲

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۰ الی۱۴:۳۰/ چهارشنبه ۱۰ الی ۱۴:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال رایگان آمار

۷۲ ساعت

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

دکتر

زاهدی سرشت

A

تحقیق در عملیات۱

(ویژه)

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

B

سه شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

C

پنج شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ جمعه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۵ الی۱۹:۳۰/ چهارشنبه ۱۵ الی ۱۹:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال تحقیق در عملیات (با هماهنگی استاد)

۹۳ ساعت

پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۱:۴۵/ جمعه ۷:۳۰ الی ۱۱:۴۵

استاد آقاسی

A

ریاضی عمومی ۱و۲

(ویژه)

پنج شنبه ۱۱:۴۵ الی ۱۶ / جمعه ۱۱:۴۵ الی ۱۶

B

سه شنبه ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۳۰/ چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۱:۴۵

C

شنبه ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۳۰/ دوشنبه ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۳۰

D

۶۰ ساعت

این کلاس تنها در دوره پاییز برگزار می گردد

دکتر قاسمی

A

اقتصاد خرد و کلان

۵۰ ساعت

متعاقبا اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

A

تئوری مدیریت

  • منظور از کلاسهای ویژه آن است که دوره تشکیل دروس مذکور ازتعدادساعاتبالاتروکیفیتبهترینسبتبهتمامی دوره های مشابه برخوردار است و این دوره انحصارا در موسسه پژوهش تشکیل می گردد.
  • کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال کلیه دروس، برای دانشجویانی که کدهای اصلی دروس را ثبت نام نموده اند، رایگان است. ضمن آنکه اساتید این دروس متعاقبا اعلام خواهند شد. منظور از ۸ ساعت برای دروس تخصصی و ۲۴ ساعت برای درس آمار کلاسهای رفع اشکال جانبی افزون بر ساعات کلاس است.
  • به متقاضیانی که از سایر شهرها قصد شرکت در کلاس ها را داشته باشند، در صورت تمایل به پانسیون با کیفیت و قیمت مناسب معرفی خواهند شد.
  • شروع دوره تابستان: نیمه تیرماه؛
  • آدرس سایت دپارتمان جهت اطلاع رسانی های مربوط به کلاسها و آزمونها:iedep.com

آگهی – به اطلاع داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مهندسی سیستم و بهره وری می رساند، موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش با سابقه چند ساله در زمینه برگزاری کلاسهای کنکور ارشد ویژه این رشته، برنامه دوره تابستان خود را اعلام نموده است.

اساتید این دوره ها از مجرب ترین اساتید کشور هستند که غالبا به صورت انحصاری در این موسسه تدریس می نمایند و بیشترین تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد را به برترین دانشگاههای کشور معرفی نموده اند.

جهت اطلاعات بیشتر از کلاسها، هزینه و مشاوره های رایگان با شماره ۰۲۱۸۶۷۴۱ تماس گرفته یا به سایت iedep.com مراجعه فرمایید.

در ادامه برنامه دوره تابستان که ثبت نام آن نیز آغاز شده، آمده است:

برنامه دوره تابستان (گرایش مهندسی صنایع –صنایع و مالی)

توضیحات

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

۳۹ ساعت

پنج شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

مهندس شایان

A

زبان عمومی

سه شنبه ۱۷ الی ۲۰

استاد فرید

B

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مهندس شایان

A

زبان تخصصی صنایع

۲۴+۱۰۰ ساعت

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

دکتر ایوزیان

A

آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

B

سه شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ چهارشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

C

پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ جمعه۷:۳۰ الی ۱۲

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۰ الی۱۴:۳۰/ چهارشنبه ۱۰ الی ۱۴:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال رایگان آمار

۱۰۰ ساعت

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

دکتر

زاهدی سرشت

A

تحقیق در عملیات ۱و۲ (ویژه)

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

B

سه شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

C

پنج شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ جمعه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۵ الی۱۹:۳۰/ چهارشنبه ۱۵ الی ۱۹:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال تحقیق در عملیات (با هماهنگی استاد)

۸+۴۴ ساعت

پنج شنبه ۸ الی ۱۱

استاد عبداله زاده

A

کنترل تولید و موجودی (ویژه)

جمعه ۱۱ الی ۱۴

B

۸+۳۶ ساعت

پنج شنبه ۱۱ الی ۱۴

استاد نیکوفکر

A

طرح ریزی واحدهای صنعتی

جمعه۸ الی ۱۱

B

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

دکتر اسماعیلی

A

اقتصاد مهندسی

پنج شنبه ۱۱ الی ۱۴

دکتر سبزه پرور

A

کنترل پروژه

پنج شنبه ۸ الی ۱۱

دکتر امیری

A

کنترل کیفیت آماری

برنامه دوره تابستان (گرایش مهندسی صنایع – سیستمهای اقتصادی اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره وری)

توضیحات

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

۳۹ ساعت

پنج شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

مهندس شایان

A

زبان عمومی

سه شنبه ۱۷ الی ۲۰

استاد فرید

B

پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مهندس شایان

A

زبان تخصصی صنایع

۲۴+۱۰۰ ساعت

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

دکتر ایوزیان

A

آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

B

سه شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ چهارشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

C

پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ جمعه۷:۳۰ الی ۱۲

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۰ الی۱۴:۳۰/ چهارشنبه ۱۰ الی ۱۴:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال رایگان آمار

۷۲ ساعت

یکشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

دکتر

زاهدی سرشت

A

تحقیق در عملیات۱

(ویژه)

یکشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲/ دوشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

B

سه شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲

C

پنج شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۷/ جمعه ۱۲:۳۰ الی ۱۷

D

۲۰۰٫۰۰۰ ت

سه­شنبه ۱۵ الی۱۹:۳۰/ چهارشنبه ۱۵ الی ۱۹:۳۰(۱۰۰ساعت)

دکتر خاکبازان

E

حل تمرین و رفع اشکال تحقیق در عملیات (با هماهنگی استاد)

۹۳ ساعت

پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۱:۴۵/ جمعه ۷:۳۰ الی ۱۱:۴۵

استاد آقاسی

A

ریاضی عمومی ۱و۲

(ویژه)

پنج شنبه ۱۱:۴۵ الی ۱۶ / جمعه ۱۱:۴۵ الی ۱۶

B

سه شنبه ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۳۰/ چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۱:۴۵

C

شنبه ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۳۰/ دوشنبه ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۳۰

D

۶۰ ساعت

این کلاس تنها در دوره پاییز برگزار می گردد

دکتر قاسمی

A

اقتصاد خرد و کلان

۵۰ ساعت

متعاقبا اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

A

تئوری مدیریت

  • منظور از کلاسهای ویژه آن است که دوره تشکیل دروس مذکور ازتعدادساعاتبالاتروکیفیتبهترینسبتبهتمامی دوره های مشابه برخوردار است و این دوره انحصارا در موسسه پژوهش تشکیل می گردد.
  • کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال کلیه دروس، برای دانشجویانی که کدهای اصلی دروس را ثبت نام نموده اند، رایگان است. ضمن آنکه اساتید این دروس متعاقبا اعلام خواهند شد. منظور از ۸ ساعت برای دروس تخصصی و ۲۴ ساعت برای درس آمار کلاسهای رفع اشکال جانبی افزون بر ساعات کلاس است.
  • به متقاضیانی که از سایر شهرها قصد شرکت در کلاس ها را داشته باشند، در صورت تمایل به پانسیون با کیفیت و قیمت مناسب معرفی خواهند شد.
  • شروع دوره تابستان: نیمه تیرماه؛
  •  آدرس سایت دپارتمان جهت اطلاع رسانی های مربوط به کلاسها و آزمونها:iedep.com