فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت را به امید شکوفایی خرد و معرفت انسانى به شما مهندسین عقلانیت و خلاقیت تبریک عرض نموده و برایتان سالى سرشار از تندرستى ،نشاط و بهروزى مسالت دارم

خداوند متعال،در پرتو نگاه متعالى خود به انسان و جهان افرینش ما را به پویایی […]

یامقلب القلوب والابصار، یامدبرالیل والنهار، یامحول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال

فرارسیدن سال نو وبهار طبیعت را به امید شکوفایی خرد ومعرفت انسانى  به شما مهندسین عقلانیت وخلاقیت تبریک عرض نموده وبرایتان سالى سرشار از تندرستى ،نشاط وبهروزى مسالت دارم
 خداوند متعال،در پرتو نگاه متعالى خود به انسان وجهان افرینش مارا به پویایی اندیشه و پنداروگفتار وکردار نیک و بالندگی دعوت مى کند ومفهوم بهار جز این نیست که غبار کهنگى از روح وروان خود زودوده واماده ومهیاى زندگى دوباره وطرحى نو شویم .  در سال نو اعتلاى فرهنگ اصیل ایرانى وهمچنین رشد و تعال سرمایه انسانی این ارزشمندترین ثروت کشورمان را از ایزد منان خواستارم.
بهاران برشما مبارک باد
ارادتمند :  میرمهدى سیداصفهانى
رییس انجمن مهنسى صنایع ایران