با توجه به قرار گرفتن در فصل انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری مطمینا داوطلبان زیادی از شما در مورد شرایط و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی صنایع سوال می کنند لذا اطلاعات قبول شدگان سال های گذشته را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

http://iien.ir/?page_id=1093

امید است این اطلاعات مفید باشد.

با توجه به قرار گرفتن در فصل انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری مطمینا داوطلبان زیادی از شما در مورد شرایط و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی صنایع سوال می کنند لذا اطلاعات قبول شدگان سال های گذشته را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

اطلاعات قبول شدگان کارشناسی

امید است این اطلاعات مفید باشد.