بیستمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تأمین منتشر شد.
بیستمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تأمین منتشر شد.

بیستمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی “لجستیک و زنجیره تامین” با موضوع «مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی» منتشر شد.
در این شماره می خوانید :
· لزوم رویکرد مدیریت زنجیره تامین بر مقوله تنظیم بازار کالاهای اساسی
· اخبار لجستیک و زنجیره تامین در ایران و جهان […]

بیستمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی “لجستیک و زنجیره تامین” با موضوع «مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی» منتشر شد.

در این شماره می خوانید :

·  لزوم رویکرد مدیریت زنجیره تامین بر مقوله تنظیم بازار کالاهای اساسی

·  اخبار لجستیک و زنجیره تامین در ایران و جهان

·  وضعیت شاخصهای مهم برخی از کالاهای اساسی در ایران و جهان

·  مقاله علمی: فرایندهای مطلوب زنجیره تامین صنعت شکر ایران با استفاده از مدل مرجع SCOR

·  لزوم متولی مشترک در زنجیره تامین گوشت قرمز در ایران

·  زنجیره‌های تأمین سرد و لجستیک آن‌ها

·  مطالعه موردی: زنجیره تامین شکر در هند و نقش دولت در آن

·  ارائه روشی نوآورانه جهت مقایسه زنجیره‌های تامین، مطالعه موردی صنعت مرغ ایران

·  امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی “طرح ملی ساماندهی زنجیره‌های تامین کالاهای اساسی و خدمات مرتبط”

·  معرفی کتاب، مجله، سایت، پایان‌نامه، طرح پژوهشی و مراکز علمی-پژوهشی مرتبط با لجستیک و زنجیره تامین

این ماهنامه با همت گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و با هدف فرهنگ‌سازی و اشاعه دانش لجستیک و زنجیره تامین در کشور منتشر می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 http://scm.itsr.ir/article/10030/