تحقيق در عمليات: هدف و تاريخچه آن ( inform ) واژه تحقيق در عمليات از لحاظ لغوی در بسياری از واژه‌ نامه‌ها به تجزيه و تحليل رياضی و علمی يک فرايند يا عمليات به منظور تصميم‌گيری تعبير گرديده است. به گمان برخی اين مبحث توسط چارلز باپيگ (1871-1791) ابداع گرديد زيرا که پژوهش‌های وی در […]

تحقيق در عمليات: هدف و تاريخچه آن ( inform )

واژه تحقيق در عمليات از لحاظ لغوی در بسياری از واژه‌ نامه‌ها به تجزيه و تحليل رياضی و علمی يک فرايند يا عمليات به منظور تصميم‌گيری تعبير گرديده است. به گمان برخی اين مبحث توسط چارلز باپيگ (1871-1791) ابداع گرديد زيرا که پژوهش‌های وی در خصوص هزينه حمل و نقل و مرتب‌سازی بسته‌های پستی در سال 1840 و همچنين بررسی رفتار تجهيزات حمل و نقل ريلی در ابعاد وسيع بوده است.

شاخه توسعه يافته و يا همان تحقيق در عمليات که در کتاب‌های کنونی می‌توان جستجو نمود در طی جنگ جهانی دوم ظاهر گرديد. عمده کسانی که در طی اين دوره اين شيوه را توسعه دادند پاتريک بلاکت، سيسيل گردون، وادينگتون، اون وانسبرگ، جونز و فرانک ياتس از کشور انگليس و جورج دانتريگ از کشور آمريکا بودند. تلاش اين عده در جهت تصميم‌گيری بهتر در زمينه‌های نظير پشتيبانی و زمانبندی آموزشی بود. پس از جنگ اين شيوه در زمينه‌های مشابه بويؤه در صنعت بکار گرفته شد.

تحقيق در عمليات ( OR ) چيست؟ ( informs )

به طور خلاصه، تحقيق در عمليات ( OR ) دانشی است به منظور بکار بستن روش‌های تحليلی توسعه يافته برای کمک به تصميم‌گيری بهتر. تحقيق در عمليات با استفاده از روش‌هايی نظير، مدلسازی رياضی به منظور تحليل شرايط پيچيده، به مديران اجرايی توانايی اتخاذ تصميم‌های مناسب‌تر و ايجاد سيستم کارا و ثمر بخش در موارد زير را می‌دهد:

  • مجموعه داده‌های پيچيده.
  • در نظر گرفتن تمامی محدوديت‌ها و شرايط موجود.
  • پيش‌بينی دقيق نتايج و ارزيابی ريسک.
  • بکارگيری پيشرفته‌ترين روش‌ها و ابزارهای تصميم‌گيری.

OR يک رويکرد منحصر بفرد برای اتخاذ تصميم

شايد شما ده‌ها مقاله و مطالب مرتبط با راه‌حل‌هايی که مدعی هستند که تصميم‌گيری را برای شما آسان‌تر می‌سازد ديده‌ايد. OR يک رويکرد منحصر بفرد است که روش‌های توسعه يافته و در عين حال پيچيده را به کمک اشخاص آموزش ديده می‌تواند پياده‌سازی نمايد. توانايی OR به ويژه در استفاده از ابزارهای توسعه يافته و روش‌هايی است که می‌تواند توانايی ارزيابی و تحليلی که نرم‌افزارهای رايج از جمله صفحه گسترده‎ها از آن عاجزند را قوت ببخشد. به عبارت ديگر يک کارشناس تحقيق در عمليات توانايی تعريف چالش‌های عمده که شما در زمينه‌های کاری خود با آن روبرو هستيد را داشته و روش‌هايی برای شفاف سازی و بکار بستن داده‌های مورد نيازتان را فراهم می‌سازد. به منظور رسيدن به اين نتايج، کارشناسان OR طرح‌های خود را در راستای آخرين تکنولوژی تحليل و ارزيابی به منظور پيدا نمودن ارتباطات ارزشمند و چشم‌اندازهای مناسب و اتخاذ پيش‌بينی‌های موثر ترسيم می‌کنند، يعنی:

  • شبيه سازی که به شما توانايی آزمون رويکردها و ايده‌هايتان را به منظور بهبود هرچه بيشتر فراهم می‌سازد.
  • بهينه سازی کاستن گزينه‌های تصميم‌گيری به تعدادی محدود اما بهينه در شرايطی که گزينه‌های شدنی نامحدود و مقايسه آنها نيز کاری دشوار است.
  • آمار و احتمالات
  • ساير مواردی نظير پايش ريسک و بررسی داده‌ها

OR در حال حاضر پيرامون شما است

OR سازمان‌ها و کارشناسان اطراف ما را مترقی کرده است. يعنی از زمانبندی بهتر کارکنان هواپيمايی گرفته تا طراحی بهتر خطوط انتظار در پارک‌های تفريحی و از برنامه‌ريزی توليد گرفته تا بهينه‌سازی صدها مرکز توزيع محلی و غيره. به عبارت ديگر با اطمينان می‌توان گفت که از بکار بستن OR منافع بسياری حاصل می‌شود.

OR چه کاری می تواند برای ما انجام دهد

OR به صورت پيوسته می‌تواند ارزش‌های مهم را از استراتژيک گرفته تا تاکتيکی از ابتدا تا به انتهای سازمان منتقل سازد. يعنی سازمان‌های تجاری جهانی، نهادهای نظامی، مراکز درمانی و مراکز دولتی همگی فوايد عمده‌ای را از OR دريافت می‌نمايند.

به عنوان مثال مواردی نظير:

چشم‌اندازهای تجاری: دخالت دادن چشم‌اندازهای تجاری و کمی در مسائل پيچيده.

عملکرد تجاری: بهبود عملکرد تجاری با بهره جستن از هوش مدل محور، در ارتباط با مجموعه‌ای از داده‌ها به منظور تصميم‌گيری بهتر.

کاهش هزينه: جستجوی فرصت‌های جديد به منظور کاهش هزينه يا سرمايه‌گذاری.

تصميم‌گيری: ارزيابی محتمل‌ترن نتايج از گزينه‌های تصميم‌گيری و روشن نمودن گزينه‌های بهتر.

پيش‌بينی: فراهم سازی يک بستر مناسب برای پيش‌بينی و برنامه‌ريزی دقيق تر.

زمانبندی بهبود يافته: زمانبندی کاراتر تجهيزات و کارمندان.

برنامه‌ريزی: بکار گرفتن روش‌های کمی به منظور پشتيبانی از عمليات‌ها و همچنين برنامه‌ريزی تاکتيکی و استراتژيک.

قيمت گذاری: قيمت گذاری پويای محصولات و خدمات.

بهره‌وری: کمک به سازمان‌ها برای جستجوی راه‌های بهره‌ورتر نمودن نيروی انسانی و فرايندها.

فوايد: افزايش عايدی يا بازگشت بر سرمايه، افزايش سهام بازار.

کيفيت: بهبود کيفيت همراه با کمی نمودن و موازنه کيفی.

بهبود: بهره جستن از کنترل بهتر و سود حاشيه‌ای بهتر.

منابع: بهره جستن بيشتر از تجهيزات، تسهيلات، پول و اشخاص.

ريسک: پايش کمی ريسک و شفاف‌سازی عوامل بحرانی در مديريت و کاهش ريسک.

نرخ بارگذاری: افزايش سرعت بارگذاری و کاهش تأخير.

OR پاسخگوی چالش‌هايی که امروز با آن روبرو هستيد

سازمان‌ها و دنيايی که ما در آن مشغول به فعاليت هستيم روز به روز در حال پيچيده‌تر شدن است. انبوهی از انتخاب‌ها و محدوديت‌های زمانی و حاشيه‌ای تصميم‌گيری در رابطه با مسائل پيرامون را دشوارتر ساخته است. در اين راستا نرم‌افزارهای کاربردی که روزانه در حال پردازش و توليد هستند حجم انبوهی از داده‌ها را بکار می‌گيرند و می‌توانند افق‌های تازه‌هايی را در اتخاذ تصميم‌های مناسب‌تر ترسيم نمايندو با اين توضيح موضوع OR می‌تواند در زمينه‌های چالش برانگيز که تعداد زيادی متغير و سيستم که ريسک‌های متعددی را به همراه دارد بصورت مناسبی بکار گرفته شود. به طور خلاصه، OR می‌تواند به ياری بسياری از مديران اجرايی که با چالش‌های عمده‌ای روبرو هستند بيايد يعنی:

· سرمايه‌گذاری در کدام بخش‌ها تا سود دريافتی افزايش يابد.

· بهره‌گيری بيشتر از ERP و CRM و ديگر سيستم‌ها‌ی نرم‌افزاری.

· مديريت با بهترين شيوه در يک مرکز تلفن.

· مکان‌يابی يک انبار با در نظر گرفتن حاصلضرب هزينه و مسافت.

· پيش‌بينی فروش نوع جديدی از محصولات که پيش از اين به بازار نيامده است.

· حل مسائل زمانبندی پيچيده.

· برنامه ريزی برای يک حمله بالقوه تروريستی.

· تصميم‌گيری در ارتباط با اينکه چه وقت و به چه ميزان تخفيف دهيم.

· بدست آوردن سيکل‌های توليد بيشتر از تجهيزات ساخت.

· سرمايه گذاری بهينه بهينه در شرايطی که امنيت مالی و يا موجودی دارويی و بهداشتی مد نظر است.

· تصميم گيری مبنی بر اين‌که به چه ميزان بودجه صرف فروش متعارف و يا اينترنتی شود.

· کاشت محصولات در شرايطی که هوا و ميزان تقاضا نامعين است.

· سرعت بخشيدن به زمان پاسخگويی، در رابطه با پليس 110 و آتش‌نشانی.

با توضيحات فوق بهره جستن از OR برای بقا در شرايط حاضر يک ضرورت است يه عبارت ديگر برای تعالی و رشد سازمان‌ها و کارخانجات می‌بايست آنرا در مقياس وسيع بکار بست در غير اين‌صورت افق مناسبی پيش رو نخواهيم داشت.

منبع : انجمن تحقیق در عملیات ایران