هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع نیز با شکوه تر و بین المللی تر از کنفرانس های گذشته برگزار گردید. بر خود لازم می  دانیم از اساتید گرامی، و دوستان عزیز آقایان : جناب دکتر حجی، جناب دکتر بیجاری، جناب دکتر اکبری، جناب دکتر رییسی، جناب دکتر پرویزی، Dr.Masatoshi Kitaoka, Dr. Alistair Clarkمهندس جواد باقری نژاد، […]

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع نیز با شکوه تر و بین المللی تر از کنفرانس های گذشته برگزار گردید. بر خود لازم می  دانیم از اساتید گرامی، و دوستان عزیز آقایان : جناب دکتر حجی، جناب دکتر بیجاری، جناب دکتر اکبری، جناب دکتر رییسی، جناب دکتر پرویزی، Dr.Masatoshi Kitaoka, Dr. Alistair Clarkمهندس جواد باقری نژاد، مهندس رحیمی، خانم ها : مهندس زیبا قضاوی، مهندس مرضیه سلطان الکتابی، مهندس منصوره معادی، خانم لیلا قهرمانی،  و سایر همراهان  و دوستان که ما را در ایجاد بازتاب خبری و تولید محتوای رسانه ای و علمی از مهمترین واقعه سالیانه مهندسی صنایع کشور یاری نمودند کمال تشکر و امتنان را داشته باشیم.

با تقدیم احترام

اخبار مهندسی صنایع