بدینوسیله از همه همراهان اخبار مهندسی صنایع که ما را در تولید محتوای رسانه ای ، علمی و عکس از همایش خلاقیت نظام یافته یاری نمودند خصوصا  کادر اجرایی همایش آقایان : احد خلجی، البرز(سید حسن)مصطفوی نیاکی، علی خلیلی، عرفان معلمی، متین(باقر) دستیار، مهرداد نقشه چی و خانم ها : الهه حسینی، تینا قیاسی  تشکر […]

بدینوسیله از همه همراهان اخبار مهندسی صنایع که ما را در تولید محتوای رسانه ای ، علمی و عکس از همایش خلاقیت نظام یافته یاری نمودند خصوصا  کادر اجرایی همایش آقایان : احد خلجی، البرز(سید حسن)مصطفوی نیاکی، علی خلیلی، عرفان معلمی، متین(باقر) دستیار، مهرداد نقشه چی و خانم ها : الهه حسینی، تینا قیاسی  تشکر و قدردانی می نماییم.

همچنین به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند محتوای تهیه شده از این همایش به تدریج از طریق همین وب سایت منتشر خواهد شد.

اخبار مهندسی صنایع