خبرگزاری موج – مدیر واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران گفت: هدف از این همکاری و مشارکت دو جانبه، تعالی صنعت کشور می باشد. به گزارش موج، مهندس حجت طباطبایی افزود: اتاق بازرگانی ایران به عنوان معتبرترین NGO صنفی و انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان معتبرترین NGO علمی در حوزه مهندسی صنایع می تواند […]

خبرگزاری موج – مدیر واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران گفت: هدف از این همکاری و مشارکت دو جانبه، تعالی صنعت کشور می باشد.

به گزارش موج، مهندس حجت طباطبایی افزود: اتاق بازرگانی ایران به عنوان معتبرترین NGO صنفی و انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان معتبرترین NGO علمی در حوزه مهندسی صنایع می تواند صنعت و دانشگاه و گسترش هر چه بهتر و بیشتر دانش مهندسی صنایع را در پی داشته باشد.
وی گفت: در این تعامل و همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران متعهد به برگزاری سمینارهای علمی و دوره های آموزشی متنوع در زمینه های مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت سیستم و سازمانی، مدیریت فناوری و اطلاعات – مدیریت تولید و عملیات و مدیریت مالی و اداری می باشد.
طباطبایی اظهار داشت: در پایان هر دوره گواهینامه معتبر با لوگوی مشترک انجمن آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و انجمن مهندسی صنایع ایران که مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می باشد به شرکت کنندگان اعطا می گردد.