به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مهندس حمید رضا خاتمی مسول آموزش انجمن علمی صنایع ایران ضمن بیان مطلب فوق افزود: امسال با حضورپررنگ انجمن مهندسی صنایع ایران در همایش مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر، سطح همکاری‌های انجمن و دانشجویان این دانشگاه وارد مرحله‌ای جدیدی شد. این همکاری به منظور جذب رابطین دانشگاه امیرکبیر و معرفی خدمات […]

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مهندس حمید رضا خاتمی مسول آموزش انجمن علمی صنایع ایران ضمن بیان مطلب فوق افزود: امسال با حضورپررنگ انجمن مهندسی صنایع ایران در همایش مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر، سطح همکاری‌های انجمن و دانشجویان این دانشگاه وارد مرحله‌ای جدیدی شد. این همکاری به منظور جذب رابطین دانشگاه امیرکبیر و معرفی خدمات ارائه شده توسط انجمن در فصل بهار در دانشگاه امیر کبیر برپا شده است. وی با بیان اینکه به طور میانگین یک هزار نفر از دانشجویان مهندسی صنایع در این همایش شرکت داشتند در خصوص برخی از مهمترین اهداف این همایش گفت: پرداختن به جنبه‌های ضروری برای مهندسان صنایع که در طول دوره آموزشی کمتر به‌ آنها پرداخته شده؛ ایجاد بستری برای ارایه آخرین تحقیقات چاپ شده در نشریات معتبر علمی توسط جامعه دانشجویی مهندسی صنایع؛ معرفی نخبگان در عرصه‌های علمی و عملی فعال در زمینه مهندسی صنایع به جامعه دانشجویی مهندسی صنایع؛ ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان ، ارایه دستاورد‌های شگرف صورت گرفته توسط مهندسین صنایع و آموزش عملی کار گروهی و پروژه‌‌ای به دانشجویان دانشکده از اهداف برگزاری این سمینار بود.