بمناسبت هفته مهندسی کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی با تخفیف ۵۰% و سایر برنامه های آموزشی در اسفند ماه با ۴۰%‌تخفیف برگزار می گردد. دوره های آموزشی ویژه دانشجویان با حمایت موسسات همکار با ۵۰% تخفیف بشرح زیر برگزار می گردد کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار […]

بمناسبت هفته مهندسی کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی با تخفیف ۵۰% و سایر برنامه های آموزشی در اسفند ماه با ۴۰%‌تخفیف برگزار می گردد.

دوره های آموزشی ویژه دانشجویان با حمایت موسسات همکار با ۵۰% تخفیف بشرح زیر برگزار می گردد

کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP- مقدماتی

تاریخ برگزاری : ۸و۹ اسفند- دوشنبه و سه شنبه
ساعت : ۱۶/۳۰ – ۹   مدت : ۱۶ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۱۶۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% برای دانشجویان : ۸۰۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آشنایی با مهارت های موفقیت در استخدام شغلی
تاریخ برگزاری: ۱۱ اسفند  – پنج شنبه
مدت دوره: ۸ ساعت
روز برگزاری :پنج شنبه
ساعت : ۹تا ۱۷
مبلغ واقعی دوره : ۷۸۰۰۰ تومان

مبلغ دوره با تخفیف ۵۰% ویژه دانشجویان : ۳۹۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی  مبانی ، مستندسازی و تشریح الزامات ISO 9001

تاریخ برگزاری :۱۴اسفند- یکشنبه
ساعت : ۱۷ – ۹   مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۷۸۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% برای دانشجویان : ۳۹۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

تاریخ برگزاری : ۱۶ اسفند- سه شنبه
ساعت : ۱۷ – ۹   مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۸۸۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% برای دانشجویان : ۴۴۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM 2010

تاریخ برگزاری : ۱۷ اسفند- چهارشنبه
ساعت : ۱۶/۳۰ – ۹   مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۷۸۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% برای دانشجویان : ۳۹۰۰۰ تومان

————————————————————————————-

کارگاه های آموزشی زیر بمناسبت هفته مهندسی با ۴۰% تخفیف برگزار می گردد.

(Organizational Citizenship Behavior (OCB

کارگاه آموزشی رفتار شهروندی سازمانی

نگرشی کاملا جدید جهت مدیریت رفتار کارکنان
تاریخ برگزاری : ۲۷ بهمن- پنج شنبه
ساعت : ۱۲/۳۰-۸/۳۰   مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۷۸۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰%: ۴۷۰۰۰ تومان

کارگاه  آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استانداردPMBOK: 2008
تاریخ برگزاری :۲تا۴اسفند- سه شنبه تا پنج شنبه
ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۲۴ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۲۴۰۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰%: ۱۴۴۰۰۰ تومان

کارگاه  آموزشیExcel مهندسی پیشرفته
تاریخ برگزاری :۴و۵ اسفند-پنج شنبه و جمعه
ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۱۶ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۱۶۰۰۰۰ تومان
مبلغ اعضاء باشگاه :۹۶۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی مقاله نویسی در مجلات علمی ایندکس بین المللی

تاریخ برگزاری : ۱۰ اسفند – چهارشنبه
ساعت : ۱۷ – ۹    مدت ساعت
مبلغ  دوره : ۷۸۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی مقاله نویسی ISI

تاریخ برگزاری : ۱۱ اسفند – پنج شنبه
ساعت : ۱۷ – ۹    مدت ساعت
مبلغ  دوره : ۷۸۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی کاربردی تحلیل آماری با نرم افزار SPSS
تاریخ برگزاری ۱۰:و۱۱ اسفند – چهار شنبه و پنج شنبه
ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۱۶ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۱۶۰۰۰۰ تومان
مبلغ اعضاء باشگاه :۹۶۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه پروژه
تاریخ برگزاری :۱۰اسفند-چهارشنبه
ساعت
: ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۷۸۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰%: ۴۷۰۰۰ تومان

دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در نرم افزار(MSP( Microsoft Project بصورت سیستماتیک  به همراه  اجرای یک پروژه نمونه
تاریخ برگزاری : ۱۱ اسفند- پنج شنبه
ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۸۸۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰%: ۵۲۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی هوش هیجانی و مدیریت خشم
تاریخ برگزاری : ۴ اسفند- پنج شنبه
ساعت : ۱۲/۳۰-۸/۳۰   مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۷۸۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰%: ۴۷۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با سبک های رهبری  اثربخش
Effective leadership
تاریخ برگزاری : ۲۱ اسفند – یکشنبه
ساعت : ۱۲/۳۰ – ۸/۳۰  مدت : ۴ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۶۸۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۴۱۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با مدل رهبری LQF
Leadership Qualities Framework
تاریخ برگزاری : ۲۱ اسفند- یکشنبه
ساعت : ۱۸ – ۱۴  مدت : ۴ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۶۸۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۴۱۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پرو‍ژهOPM3
(Organizational Project Management Maturity Model)
تاریخ برگزاری : ۱۸ اسفند – پنج شنبه
ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت
مبلغ  واقعی دوره : ۸۸۰۰۰ تومان
مبلغ  با تخفیف ۴۰%: ۵۲۰۰۰ تومان
توجه:آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان آمادگی دارد بیش از ۱۵۰ عنوان دوره آموزشی را در محل سازمان های متقاضی برگزار نماید
هزینه های فوق شامل جزوه آموزشی،پذیرایی،صدور گواهینامه MSI Academy  می باشد
توجه:با توجه به شرایط وی‍ژه برنامه های آموزشی فوق ، الویت ثبت نام براساس تاریخ واریز مبلغ متقاضیان می باشد.

نحوه ثبت نام :

جهت ثبت نام با آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید :  ۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸

          www.msi.co.ir