موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران تقویم آموزشی کارگاه‌های آموزشی TRIZ فنی- مهندسی سطح I . زمستان ۱۳۸۹ مراحل ثبت نام: ۱٫ تماس با شماره تماس ۲۲۲۴۲۶۵۶، دفتر موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران. ۲٫ پیش ثبت‌نام تلفنی. ۳٫ قطعی کردن ثبت‌نام با واریز هزینه دوره به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال. ۴٫ فکس یا ارسال فیش […]

موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

تقویم آموزشی کارگاه‌های آموزشی TRIZ فنی- مهندسی سطح I . زمستان ۱۳۸۹

مراحل ثبت نام: ۱٫ تماس با شماره تماس ۲۲۲۴۲۶۵۶، دفتر موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران. ۲٫ پیش ثبت‌نام تلفنی. ۳٫ قطعی کردن ثبت‌نام با واریز هزینه دوره به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال. ۴٫ فکس یا ارسال فیش واریزی بانک به شماره ۲۲۲۴۷۴۷۴ و یا ایمیل info@iiits.org .

اطلاعات بیشتر در www.triz.ir