اگر از مخاطبین دایمی اخبار مهندسی صنایع باشید تا به حال مطالب زیادی در مورد تیریز به دستتان رسیده است، در راستای انتشار مطالب گذشته فیلمی بسیار قدیمی در اینجا منتشر شده که خود آلتشولر یعنی مبتکر و مخترع تیریز به تشریح و توضیح این مبحث می پردازد. از آنجایی که درک مفهوم تی ریز […]

اگر از مخاطبین دایمی اخبار مهندسی صنایع باشید تا به حال مطالب زیادی در مورد تیریز به دستتان رسیده است، در راستای انتشار مطالب گذشته فیلمی بسیار قدیمی در اینجا منتشر شده که خود آلتشولر یعنی مبتکر و مخترع تیریز به تشریح و توضیح این مبحث می پردازد.

از آنجایی که درک مفهوم تی ریز به دلیل قرار گیری در حوزه دانش ضمنی، کار دشواری است شاید شنیدن توضیح در این مورد از کلام خود آلتشولر، رسیدن به این درک را آسانتر کند.

[stream base=x:/iien.ir/wp-content/uploads/ flv=Genrich Altshuller2.flv embed=false share=false width=256 height=192 dock=true controlbar=over bandwidth=low autostart=false /]

دانلود با کیفیت متوسط

دانلود با کیفیت خوب