ثبت نام در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت پروژه تا بهمن ماه ادامه دارد.
ثبت نام در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت پروژه تا بهمن ماه ادامه دارد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران بنا بر اعلام وب سایت جایزه ملی مدیریت پروژه ایران، فرایند ثبت نام در ارزیابی چهارمین دوره (۱۳۹۲-۱۳۹۳) جایزه ملی پروژه برتر که با اندکی تاخیر از آذر ماه سال جاری آغاز شد تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت. بر همین اساس نتایج حاصل از ارزیابی حداکثر در آغاز […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران بنا بر اعلام وب سایت جایزه ملی مدیریت پروژه ایران، فرایند ثبت نام در ارزیابی چهارمین دوره (۱۳۹۲-۱۳۹۳) جایزه ملی پروژه برتر که با اندکی تاخیر از آذر ماه سال جاری آغاز شد تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت. بر همین اساس نتایج حاصل از ارزیابی حداکثر در آغاز نیمه دوم سال ۹۳ از سوی کمیته ارزیابی اعلام خواهد شد.

انجمن مدیریت پروژه ایران، طی سه دوره گذشته پروژه های معرفی شده از سوی سازمان های مختلف را مطابق با فرآیند بین المللی جایزه تعالی پروژه ارزیابی و معرفی نموده است.

اطلاعات بیشتر در وب سایت جایزه:

http://award.ipma.ir/