کلاس های نکته و تست ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در اصفهان اساتید : · (تحقیق در عملیات : خانم دکترامل البنین یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه و مولف کتاب های سنجش تکمیلی ) · (آماراحتمال مهندسی: دکترمجید اسماعیلیان عضو هیات علمی دانشگاه و مولف کتاب) کلاس ساعت هزینه(تومان) تحقیق در عملیات ۶۰ ۲۰۰۰۰۰ […]

کلاس های نکته و تست ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در اصفهان

اساتید :

  • · (تحقیق در عملیات : خانم دکترامل البنین یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه و مولف کتاب های سنجش تکمیلی )
  • · (آماراحتمال مهندسی: دکترمجید اسماعیلیان عضو هیات علمی دانشگاه و مولف کتاب)

کلاس

ساعت

هزینه(تومان)

تحقیق در عملیات

۶۰

۲۰۰۰۰۰

آمار احتمال

۶۰

۱۸۵۰۰۰

زمان برگزاری : مرداد ۱۳۸۹

همراه با پذیرایی و جزوه تست آزمونهای ارشد سراسری و آزاد و …

ظرفیت دوره: محدود و بر اساس اولویت ثبت نام

در زمان ثبت نام ۵۰% مبلغ کلاس دریافت می گردد

پیش نیاز: آشنایی با مبانی دروس فوق

تذکر  : محل کلاسها در اصفهان می باشد و زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعلام می گردد.

ثبت نام :