دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان سمنان به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود در دانشگاه های آزاد اسلامی مستقر در استان سمنان از بین متقاضیان واجد شرایط عضو هیات علمی می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات در خصوص شرایط پذیرش و مدرک تحصیلی قابل قبول به آدرس اینترنتی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند.

دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان سمنان به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود در دانشگاه های آزاد اسلامی مستقر در استان سمنان از بین متقاضیان واجد شرایط عضو هیات علمی می پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات در خصوص شرایط پذیرش و مدرک تحصیلی  قابل قبول به آدرس اینترنتی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند.

نام رشته نام مقطع توضیح جنسیت تعداد تاریخ پایان
مهندسی صنایع کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا و دکترا مهندسی صنایع – کلیه گرایش ها خانم و آقا 10 31/3/1389

دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

اخبار مهندسی صنایع هیچگونه مسولیتی در قبال عدم صحت آگهی های استخدام ندارد.