روز چهارشنبه است، حوالی بعد از ظهر ، زنگ تلفن همراه به صدا در می آید و می‌فهمم که پیامی آمده ، پیام گشوده می شود ، خبر از فوت استاد بزرگ تحقیق در عملیات ایران دکتر آریانژاد دارد، زنگ می زنم به این طرف و آن طرف تا صحت ماجرا را جویا شوم ، […]

روز چهارشنبه است، حوالی بعد از ظهر ، زنگ تلفن همراه به صدا در می آید و می‌فهمم که پیامی آمده ، پیام گشوده می شود ، خبر از فوت استاد بزرگ تحقیق در عملیات ایران دکتر آریانژاد دارد، زنگ می زنم به این طرف و آن طرف تا صحت ماجرا را جویا شوم ، باورنکردنی است اما حقیقت دارد ، استاد آریانژاد به دیار باقی شتافت. با جمعی از شاگردان استاد می نشینیم تا خبر فوت ایشان را بنویسیم و عرض تسلیت به جامعه مهندسی صنایع کشور را ، خبر نوشته می شود و در سایت قرار می گیرد و مطابق معمول حوالی 10 تا 11 شب به آدرس ایمیل ها ارسال می شود یادم می آید زمانی ایمیل دکتر آریانژاد را در بین ایمیل های اعضای خبرنامه دیده بودم ، می روم و دوباره به لیست آدرس ایمیل ها سری می زنم ، درست است !  ایمیل استاد هنوز در خبرنامه اخبار مهندسی صنایع فعال است ، حال آنکه امشب خبر فوت ایشان ارسال شده  …

[audio:http://iien.ir/wp-content/uploads/Enya-Watermark.mp3|autostart=yes]