معاون اداره کل بورس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست معاونان دانشجویی فرهنگی دانشگاه های ایران در اردبیل به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : این تسهیلات به دانشجویانی که امسال به عنوان بورس داخل کشور در مقطع دکترا پذیرفته می شوند در رشته فنی و مهندسی ۴۰ میلیون تومان ، علوم پایه ۳۵ میلیون […]

معاون اداره کل بورس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست معاونان دانشجویی فرهنگی دانشگاه های ایران در اردبیل به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : این تسهیلات به دانشجویانی که امسال به عنوان بورس داخل کشور در مقطع دکترا پذیرفته می شوند در رشته فنی و مهندسی ۴۰ میلیون تومان ، علوم پایه ۳۵ میلیون تومان و در علوم انسانی۳۰ میلیون تومان تعلق می گیرد.

دکتر بلوچی افزود: از این مبلغ ۲۰ درصد به حساب دانشجو و بقیه به گروه و دانشگاه محل تحصیل تعلق می گیرد.

وی گفت: هم اکنون هزار و ۸۶۶ نفر دانشجوی بورس در داخل کشور در ۵ گروه علمی فنی و مهندسی ، علوم پایه ، علوم انسانی ، کشاورزی و هنر مشغول تحصیل هستند که امسال حدود ۲ هزار دانشجو به این آمار افزوده خواهد شد.

معاون اداره کل بورس وزارت علوم همچنین درباره تسهیلات اعطایی به دانشجویان بورس خارج کشور نیز گفت: دانشجویان بورس مقطع دکترا برای اینکه دوباره به کشور باز گردند پس از پایان تحصیلات به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه داخل کشور پذیرفته می شوند.

هم اکنون دانشجویان بورس خارج کشور در ۵ گروه علمی مشغول تحصیل هستند.

بلوچی افزود: امسال ۲۰۰ نفر دانشجوی بورس جدید عازم کشورهای ترکیه ، چین ، روسیه ، ژاپن و استرالیا می شوند.