سرپرست دانشکده فنی تویسرکان تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید ۳۵ دانشجو در دوره روزانه در رشته مهندسی صنایع مشغول به تحصیل می‌شوند. وی ابراز داشت: در سال آینده با رایزنی و موافقیت وزارت علوم درصدد هستیم سه رشته تحصیلی جدید در این دانشکده اضافه کنیم و برای ترم جدید پذیرش دانشجو داشته باشیم. حاج‌ولئی […]

سرپرست دانشکده فنی تویسرکان تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید ۳۵ دانشجو در دوره روزانه در رشته مهندسی صنایع مشغول به تحصیل می‌شوند.
وی ابراز داشت: در سال آینده با رایزنی و موافقیت وزارت علوم درصدد هستیم سه رشته تحصیلی جدید در این دانشکده اضافه کنیم و برای ترم جدید پذیرش دانشجو داشته باشیم.
حاج‌ولئی با بیان اینکه این امکان‌سنجی به علت عدم وجود دانشکده روزانه در تویسرکان بوده است، اضافه کرد: در این شهرستان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی وجود دارد ولی برای نخستین بار دانشکده فنی به همت یک خیر احداث شده است.
وی در مورد نحوه جذب اعتبارات گفت: برای احداث مجموعه از اعتبارات استانی استفاده نشده است ولی در مرحله پایان کار برای حق امتیاز انشعابات آب و برق حدود ۶۰ میلیون تومان از اعتبارات شهرستان تویسرکان به دانشکده اختصاص یافته است.
سرپرست دانشکده فنی تویسرکان با بیان اینکه برای توسعه دانشکده نیازمند توجه مسئولان استانی و کشور هستیم، افزود: باید برای دانشکده فنی تویسرکان از طرف وزارت علوم ردیف بودجه سالیانه تعیین شود و همچنین در راستای توسعه دانشکده نیاز به اختصاص اعتبارات استان و شهرستان هستیم.
وی اضافه کرد: برای احداث خوابگاه، سلف سرویس و سالن ورزشی نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه هستیم تا بتوانیم چشم‌انداز و اهدافی که برای دانشکده در نظر گرفته شده است را محقق کنیم.
حاج‌ولئی در پایان خاطرنشان کرد: این دانشکده در سوم مهر ماه با حضور معاون اداره مالی وزیر علوم و استاندار همدان افتتاح می‌شود.