بنا بر اعلام دبیر علمی اولین سمینار سراسری نوآوری نظام یافته پیرو برگزاری این سمینار توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی آمل با همکاری واحد آموزش شرکت ملی نفت ایران محمود آباد ، انجمن های علمی دانشگاه های  خواجه نصیرالدین طوسی ، شمال ، نوشیروانی بابل وعلوم و فنون بابل  جهت برگزاری هر چه موثر تر […]

بنا بر اعلام دبیر علمی اولین سمینار سراسری نوآوری نظام یافته پیرو برگزاری این سمینار توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی آمل با همکاری واحد آموزش شرکت ملی نفت ایران محمود آباد ، انجمن های علمی دانشگاه های  خواجه نصیرالدین طوسی ، شمال ، نوشیروانی بابل وعلوم و فنون بابل  جهت برگزاری هر چه موثر تر این سمینار پشتیبانی خود را اعلام کرده و واحد ثبت نام را در دانشگاه های خود راه اندازی نموده اند.

این سمینار روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه در سالن همایش های مرکز آموزش ملی نفت ایران محمود آباد به مدت یک روز برگزار خواهد شد.