دبیر علمی کنفرانس نهم : عدم پذیرش برخی مقالات لزوما به معنی پایین بودن سطح علمی آنها نخواهد بود.
دبیر علمی کنفرانس نهم : عدم پذیرش برخی مقالات لزوما به معنی پایین بودن سطح علمی آنها نخواهد بود.

دکتر رسول شفایی در گفت و گو با اخبار مهندسی صنایع ایران با اشاره به مشارکت کم سابقه محققین از کنفرانس نهم گفت : بیش از هزار مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده که ارزیابی آن توسط ۲۵۰ داور در دست انجام است. دبیر علمی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ادامه داد : اعضای هیئت […]

دکتر رسول شفایی در گفت و گو با اخبار مهندسی صنایع ایران با اشاره به مشارکت کم سابقه محققین از کنفرانس نهم گفت : بیش از هزار مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده که ارزیابی آن توسط ۲۵۰ داور در دست انجام است.

دبیر علمی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ادامه داد : اعضای هیئت علمی بیش از ۲۰ دانشکده مهندسی صنایع و تعدادی دانشکده مدیریت از برترین دانشگاه های سراسر کشور در فرآیند داوری مقالات کنفرانس نهم شرکت داشته اند و هر مقاله توسط حداقل دو داور ارزیابی شده و نتیجه توسط دبیر محور مربوطه مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

دکتر شفاهی همچنین به محدودیت ظرفیت پذیرش تعداد مقالات شفاهی و پوستری اشاره کرد و افزود : بررسی های  اولیه نشان می دهد که در مجموع مقالات دریافتی از کیفیت بالایی برخوردار است اما به دلیل محدودیت ظرفیت تعداد مقالات شفاهی و پوستری ناگزیر به انتخاب مقالات بهتر خواهیم بود. وی ادامه داد : عدم پذیرش برخی مقالات لزوما به معنی پایین بودن سطح علمی آنها نخواهد بود.

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع طی روز های اول و دوم بهمن ماه سال جاری در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار خواهد شد.