دروس دانشگاهی با رویکر کارآفرینی بازنگری خواهد شد.
دروس دانشگاهی با رویکر کارآفرینی بازنگری خواهد شد.

معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بر بازنگری سرفصل های دانشگاهی با رویکرد کارآفرینی، توسعه دانشگاهی مبتنی بر آمایش سرزمین، آمادگی برای ایجاد ظرفیت پذیرش دانشجویان مستعد کشورهای اسلامی و بانک دانش و فناوری تاکید کردند. در بیانیه پایانی چهل و سومین همایش معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی با محوریت آموزش […]

معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بر بازنگری سرفصل های دانشگاهی با رویکرد کارآفرینی، توسعه دانشگاهی مبتنی بر آمایش سرزمین، آمادگی برای ایجاد ظرفیت پذیرش دانشجویان مستعد کشورهای اسلامی و بانک دانش و فناوری تاکید کردند.

در بیانیه پایانی چهل و سومین همایش معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی با محوریت آموزش عالی هدفمند، پشتیبان تولید و ثروت ملی که در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد آمده است: با توجه به اهمیت و جایگاه تریبت نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه ملی معاونان آموزشی، آمادگی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور را در تامین نیروی مورد نیاز کشور با استفاده از تمام ظرفیت ها، امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل اعلام می دارد و بکارگیری این سرمایه های عظیم ملی را در مسائل مبتلا به کشور ضروری می داند.

معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در بیانیه خود اضافه کرده اند: تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز جهان اسلام از جمله وظایف آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس معاونان آموزشی شرکت کننده در همایش آمادگی خود را برای ایجاد ظرفیت های لازم برای پذیرش دانشجویان مستعد کشورهای اسلامی اعلام می دارند.

معاونان آموزشی دانشگاهها تاکید کردند: دستگاه های اجرایی، بنگاه ها، سازمانها و کارخانه ها تعامل و همکاری لازم را با دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور جهت اجرای هر چه موثرتر دوره های کارآموزی، کارورزی و همسویی محتوایی دروس دانشگاهی با نیازهای شغلی و حرفه ای معمول دارند و از این طریق به شناخت نیازها و متناسب سازی آموزش ها همچنین بهره گیری از امکانات طرفین برای تامین نیاز بازارهای محلی، منطقه ای و ملی بیش از پیش کمک کنند.(مهر)

منبع : جام جم