در کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی اهداف و مسائل دوره‌های کارآموزی دانشجویان کارشناسی بررسی شد.
در کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی اهداف و مسائل دوره‌های کارآموزی دانشجویان کارشناسی بررسی شد.

دومین نشست کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای بررسی اهداف، مسائل و مشکلات دوره‌های کارآموزی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. به گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه که رییس جهاد دانشگاهی، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی و نماینده سازمان پژوهش‌های […]

دومین نشست کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای بررسی اهداف، مسائل و مشکلات دوره‌های کارآموزی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه که رییس جهاد دانشگاهی، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی و نماینده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز در آن حضور داشتند، اعضا ضمن اشاره به اهداف کارآموزی دانشجویان دوره‌های کارشناسی، به بررسی ابعاد این موضوع از منظر سازمان‌های متبوع خود پرداختند.

در ادامه جلسه مقرر شد، در جلسه آینده کارگروه نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت ضمن حضور در جلسه مسائل و مشکلات موضوع کارآموزی از نگاه این وزارتخانه و انتظارات صنعت از نظام آموزش عالی در خصوص این مسئله کارآموزی را تشریح کند.

پس از آسیب‌شناسی موضوع و بررسی اهداف دوره‌ای کارآموزی، سیاست‌های پیشنهادی دوره‌های کارآموزی دانشجویان کارشناسی تدوین و برای تصویب به شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد.