اخبار مهندسی صنایع به عنوان بزرگترین و پرمخاطب ترین رسانه مهندسی صنایع کشور با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد دارد طی چند ماه آینده فعالیت های خود را گسترش داده و سرویس های قبلی را تقویت نماید.

در همین راستا از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که علاقه مند به همکاری در زمینه های زیر می باشند دعوت به عمل می آید با ثبت نام در فرم در نظر گرفته شده در سایت، آمادگی خود را اعلام نمایند.

– بخش تحقیقات

– خبرنگاری

– نویسندگی

– در مدیریت محتوای سایت ها

– جمع آوری فایل

– جمع آوری دیتابیس ایمیل

– تولید فایل صوتی

– تولید فایل ویدیویی

– گرافیک

– عکاسی

فرم ثبت نام

http://iien.ir/?page_id=2700

لازم به ذکر است دوستانی که با اخبار مهندسی صنایع همکاری داشته باشند از مزایایی همچون شرکت در برخی دوره ها و کنفرانس به صورت رایگان و برخی مزایای دیگر به نسیت نوع فعالیتشان برخوردار خواهند بود.

اخبار مهندسی صنایع به عنوان بزرگترین و پرمخاطب ترین رسانه مهندسی صنایع کشور با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد دارد طی چند ماه آینده فعالیت های خود را گسترش داده و سرویس های قبلی را تقویت نماید.

در همین راستا از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی  که علاقه مند به همکاری در زمینه های زیر می باشند دعوت به عمل می آید با ثبت نام در فرم در نظر گرفته شده در سایت، آمادگی خود را اعلام نمایند.

–          بخش تحقیقات

–          خبرنگاری

–          نویسندگی

–          در مدیریت محتوای سایت ها

–          جمع آوری فایل

–          جمع آوری دیتابیس ایمیل

–          تولید فایل صوتی

–          تولید فایل ویدیویی

–          گرافیک

–          عکاسی

فرم ثبت نام

ثبت نام جهت همکاری در تیم اخبار مهندسی صنایع

لازم به ذکر است دوستانی که با اخبار مهندسی صنایع همکاری داشته باشند از مزایایی همچون شرکت در برخی دوره ها و کنفرانس به صورت رایگان و برخی مزایای دیگر به نسیت نوع فعالیتشان برخوردار خواهند بود.