مجله روش در راستای توسعه ارتباط با مخاطبین و نیز ایجاد تحول در فرآیند های خود به تعدادی دانشجوی رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی که به عنوان « شهروند خبرنگار مهندسی صنایع » بتوانند با مجله همکاری نمایند نیازمند است. از علاقه مندان دعوت می شوند از طریق ایمیل info@kiagroup.ir یا شماره های ۴۴۴۲۹۹۶۰ و ۶۱ تماس حاصل نمایند.

 مجله روش در راستای توسعه ارتباط با مخاطبین و نیز ایجاد تحول در فرآیند های خود به تعدادی دانشجوی رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی که به عنوان « شهروند خبرنگار مهندسی صنایع » بتوانند با مجله همکاری نمایند نیازمند است. از علاقه مندان دعوت می شوند از طریق ایمیل info@kiagroup.ir یا شماره های ۴۴۴۲۹۹۶۰ و ۶۱ تماس حاصل نمایند.