مجله روش در راستای توسعه ارتباط با مخاطبین و نیز ایجاد تحول در فرآیند های خود به تعدادی دانشجوی رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی که به عنوان « شهروند خبرنگار مهندسی صنایع » بتوانند با مجله همکاری نمایند نیازمند است. علاقه مندان می توانند فرم زیر را جهت همکاری با این مجله تکمیل نمایند. […]

 مجله روش در راستای توسعه ارتباط با مخاطبین و نیز ایجاد تحول در فرآیند های خود به تعدادی دانشجوی رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی که به عنوان « شهروند خبرنگار مهندسی صنایع » بتوانند با مجله همکاری نمایند نیازمند است. علاقه مندان می توانند فرم زیر را جهت همکاری با این مجله تکمیل نمایند. بدیهی است مشخصات شما در اختیار مدیران روش قرار خواهد گرفت.

مهلت ثبت نام به پایان رسید