شرکت انرژی در تهران کیلومتر 7 جاده قم به تخصص های ذیل نیاز دارد. آقایان متقاضی می توانند از طریق وب سایت ثبت نام نمایند.

شرکت انرژی در تهران کیلومتر 7 جاده قم به تخصص های ذیل نیاز دارد. آقایان متقاضی می توانند از طریق وب سایت ثبت نام نمایند.

مسولیت تخصص سابقه
مدیر تضمین کیفیت لیسانس یا فوق لیسانس ، مسلط به سیستم تضمین کیفیت 5 سال
کارشناس بازاریابی لیسانس مسلط به تکنیک های تحقیقات بازار و سابقه کار مرتبط 3 سال

www.energy-ind.com

اخبار مهندسی صنایع هیچگونه تعهدی در قبال صحت آگهی های استخدام ندارد.