گروه صنعتي بارز

به منظور تكميل نيروهاي كارشناسي و بالاتنر خود در دفتر مركزي(تهران)از واجدين شرايط با تسلط لازم به زبان انگليسي و كامپيوتر دعوت به همكاري ميكند:

شغل و سمت:كارشناس اداره آينده نگري

گروه صنعتي بارز

به منظور تكميل نيروهاي كارشناسي و بالاتنر خود در دفتر مركزي(تهران)از واجدين شرايط با تسلط لازم به زبان انگليسي و كامپيوتر دعوت به همكاري ميكند:

شغل و سمت:كارشناس اداره آينده نگري

تحصیلات:فوق لیسانس صنایع یا MBA

حداکثر سن:۳۰

حداقل تجربه مفید:۳

جنسیت:مرد/ زن

شرایط و مهارتهای ویژه:آشنا به مدل تعالی(EFQM) تسلط به MICROSOFT OFFICE خود انگیخته

شغل و سمت:کارشناس کارشناس سیستمها و روشها

تحصیلات:لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی

حداکثر سن:۳۵

حداقل تجربه مفید:۱۰

جنسیت:مرد

شرایط و مهارتهای ویژه:توانایی در تهیه و تحلیل گزارشات مدیریتی آشنا با مدل های تعالی سازمانی دارای تجربه کافی در حوزه منابع انسانی

واجدین شرایط میتوانند ۳ روز پس از درج اطلاعیه بیوگرافی کامل سوابق تحصیلی و تجربی خود را همراه با یک قطعه عکس به آدرس:تهران_صندوق پستی۳۷۱۱_۱۵۸۷۵ و یا پست الکترونیکی BIGhr1800@yahoo.com برای معاونت توسعه منابع انسانی ارسال نمایند.

اخبار مهندسی صنایع هیچگونه تعهدی در قبال صحت آگهی های استخدام ندارد.