دوره آموزش MSP  تاریخ ۱۱و۱۲ مهر  مدت برنامه ۱۶ ساعت  مبلغ برنامه با تخفیف ۳۰%  : ۱۸۷۰۰۰ تومان    دوره آموزش مدیریت پروژه PMBOK 2012 تاریخ ۱۷ تا ۱۹ مهر مدت برنامه ۲۴ ساعت  مبلغ با تخفیف ۳۰ % : ۲۴۳۰۰۰ تومان   دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera  تاریخ  ۷ و ۸ آذر […]

 دوره آموزش MSP  تاریخ ۱۱و۱۲ مهر 

مدت برنامه ۱۶ ساعت  مبلغ برنامه با تخفیف ۳۰%  : ۱۸۷۰۰۰ تومان

 

 دوره آموزش مدیریت پروژه PMBOK 2012 تاریخ ۱۷ تا ۱۹ مهر

مدت برنامه ۲۴ ساعت  مبلغ با تخفیف ۳۰ % : ۲۴۳۰۰۰ تومان

 

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera  تاریخ  ۷ و ۸ آذر

مدت برنامه ۱۶ ساعت  مبلغ برنامه با تخفیف ۳۰%  : ۱۸۷۰۰۰ تومان


دوره آموزش کاربرد اکسل در مهندسی تاریخ ۳۰ آبان و ۱ آذر

مدت برنامه : ۱۶ ساعت  مبلغ با تخفیف ۳۰% : ۱۸۷۰۰۰ تومان

 

دوره مدیریت ریسک ISO 31000 تاریخ آذر ماه

مدت برنامه : ۸ ساعت  مبلغ با تخفیف ۳۰% : ۹۹۰۰۰تومان

 

تلفن ثبت نام  آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان: ۸۸۳۶۳۱۱۶-۸۸۵۷۵۳۱۸

www.msi.co.ir