MSP/P6/ComfarIII – دکتر مجید سبزه پرور

امروزه برنامه ریزی و کنترل پروژه جایگاه ویژه ای در صنعت کشور و سازمان های پروژه محور پیدا کرده است. تقریبا در تمامی این سازمان ها واحدی مستقل تحت عنوان “دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه” یا “دفتر پروژه” وجود دارد. حوزه پروژه یکی از جذاب ترین حوزه های کاری برای ورود فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و .. به بازار کار می باشد.

در همین راستا موسسه آموزش عالی آزاد توسعه اقدام به برگزاری دوره های آموزش نرم افزار های MSP، P6 و COMFARIII نموده است. مدرس این دوره جامع دکتر مجید سبزه پرور مدرس برتر دانشگاه و نویسنده مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه است.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی مفهوم برنامه ریزی و کنترل پروژه بیش از پیش اهمیت یافته و مسائلی مانند شناسائی منابع، فرآیندها، کنترل هزینه و … در اجرای موفقیت آمیز یک پروژه از اهمیت بسزائی برخوردار است

مدیریت پروژه بصورت سیستماتیک، ابزار بسیار قدرتمند و جامعی جهت برنامه ریزی و کنترل هزینه ها در اختیار مدیران قرار می دهد که با استفاده و اعتماد به این تکنیک ها میتوان با اطمینان از کسب سود به انجام پروژه مبادرت نمود و کمترین انحراف را از پیش بینی های اولیه داشت. به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در حرفه ای شدن در این زمینه می توان به نقش نرم افزارهای این حوزه اشاره نمود.

نرم افزار Microsoft Project Management معروف به MSP، محصول شرکت ماکروسافت بوده که مهمترین مزیت آن سهولت استفاده(User Friendly) از آن است. اگر چه نرم افزارهای قدرتمندتری هم در این زمینه وجود دارند اما MSP محبوبترین و پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه محسوب می گردد. از طرفی چون محصول شرکت مایکروسافت است ارتباط آن با نرم افزارهای پر کاربردی چون Excel به سادگی صورت می گیرد.

نرم افزار Primavera6 معروف به P6 برای مدیریت همزمان ده ها و یا صدها پروژه می باشد حکم یک ERP را دارد در حالیکه MSP برای مدیریت تنها یک پروژه بکار می رود بنابراین این دو نرم افزار را نباید با یکدیگر مقایسه نمود اگر می خواهیم پریماورا را مقایسه کنیم باید با EPM که یک نرم افزار مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود.

از طرفی دیگر نرم افزار COMFARIII، اثر بخشی یک پروژه را با توجه به نوع آن (صنعتی، معدنی، توریسم، محیط زیست و …) از بعد اقتصادی براساس استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار می دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق این لینک اقدام نمائید

http://www.iecourse.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=23

و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۶۷۴۱ تماس حاصل نمائید.

    MSP/P6/ComfarIII  – دکتر مجید سبزه پرور

 امروزه برنامه ریزی و کنترل پروژه جایگاه ویژه ای در صنعت کشور و سازمان های پروژه محور پیدا کرده است. تقریبا در تمامی این سازمان ها واحدی مستقل تحت عنوان “دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه” یا “دفتر پروژه” وجود دارد. حوزه پروژه یکی از جذاب ترین حوزه های کاری برای  ورود فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و ..  به بازار کار می باشد.

در همین راستا موسسه آموزش عالی آزاد توسعه اقدام به برگزاری دوره های آموزش نرم افزار های MSP، P6 و COMFARIII نموده است. مدرس این دوره جامع دکتر مجید سبزه پرور مدرس برتر دانشگاه و نویسنده مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه است.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی مفهوم برنامه ریزی و کنترل پروژه بیش از پیش اهمیت یافته و مسائلی مانند شناسائی منابع، فرآیندها، کنترل هزینه و … در اجرای موفقیت آمیز یک پروژه از اهمیت بسزائی برخوردار است

 مدیریت پروژه بصورت سیستماتیک، ابزار بسیار قدرتمند و جامعی جهت برنامه ریزی و کنترل هزینه ها در اختیار مدیران قرار می دهد که با استفاده و اعتماد به این تکنیک ها میتوان با اطمینان از کسب سود به انجام پروژه مبادرت نمود و کمترین انحراف را از پیش بینی های اولیه داشت. به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در حرفه ای شدن در این زمینه می توان به نقش نرم افزارهای این حوزه اشاره نمود.

نرم افزار Microsoft Project Management معروف به MSP، محصول شرکت ماکروسافت بوده که مهمترین مزیت آن سهولت استفاده(User Friendly) از آن است. اگر چه نرم افزارهای قدرتمندتری هم در این زمینه وجود دارند اما MSP محبوبترین و پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه محسوب می گردد. از طرفی چون محصول شرکت مایکروسافت است ارتباط آن با نرم افزارهای پر کاربردی چون Excel به سادگی صورت می گیرد.

نرم افزار Primavera6  معروف به P6 برای مدیریت همزمان ده ها و یا صدها پروژه می باشد حکم یک ERP را دارد در حالیکه MSP برای مدیریت تنها یک پروژه بکار می رود بنابراین این دو نرم افزار را نباید با یکدیگر مقایسه نمود اگر می خواهیم پریماورا را مقایسه کنیم باید با EPM که یک نرم افزار مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود.

از طرفی دیگر نرم افزار COMFARIII، اثر بخشی یک پروژه را  با توجه به نوع آن (صنعتی، معدنی، توریسم، محیط زیست و …) از بعد اقتصادی براساس استانداردهای  جهانی مورد بررسی  قرار می دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق این لینک اقدام نمائید

http://www.iecourse.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=23

و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۶۷۴۱ تماس حاصل نمائید.