دوره های اموزشی مدیریتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بمناسبت هفته مهندسی در اسفند با ۵۰%  تخفیف، توسط مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می گردد: آموزش نرم  افزار پریماورا تاریخ برگزاری : ۴ تا ۶ بهمن آموزش مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ تاریخ برگزاری: ۲۶ بهمن  -پنجشنبه ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت […]

دوره های اموزشی مدیریتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بمناسبت هفته مهندسی در اسفند با ۵۰%  تخفیف، توسط مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می گردد:

آموزش نرم  افزار پریماورا

تاریخ برگزاری : ۴ تا ۶ بهمن

آموزش مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

تاریخ برگزاری: ۲۶ بهمن  -پنجشنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت

مبلغ  واقعی دوره :۱۳۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۷۸۰۰۰ تومان

آموزش اکسل مهندسی پیشرفته

تاریخ برگزاری :۳و ۴ اسفند  -پنجشنبه وجمعه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت :۱۶ ساعت

مبلغ  واقعی دوره :۲۲۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۱۳۲۰۰۰ تومان

—————————————————————————————–

بمناسبت هفته مهندسی دوره های آموزشی مدیریتی زیر  با تخفیف ۵۰% در اسفند ماه در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می گردد

آموزش مدیریت استراتژیک کاربردی

تاریخ برگزاری:۸ اسفند  سه شنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت

مبلغ  واقعی دوره : ۱۲۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% تا تاریخ ۲۵ بهمن  : ۶۰۰۰۰ تومان

آموزش نظام آراستگی ۵s

تاریخ برگزاری:۹ اسفند  چهارشنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت

مبلغ  واقعی دوره : ۱۲۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% تا تاریخ ۲۵ بهمن  : ۶۰۰۰۰ تومان

آموزش تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی FMEA

تاریخ برگزاری:۱۰  اسفند پنج شنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت

مبلغ  واقعی دوره : ۱۲۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% تا تاریخ ۲۵ بهمن  : ۶۰۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی کار تیمی با جدیدترین متدولو‍ژی آموزشی  Team Work

تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفند -دوشنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت

مبلغ  واقعی دوره : ۱۲۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۵۰% تا تاریخ ۲۵ بهمن  : ۶۰۰۰۰ تومان

—————————————————————————————-

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

تاریخ برگزاری: ۱۰ اسفند  -پنجشنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت

مبلغ  واقعی دوره :۱۳۰۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۷۸۰۰۰ تومان

تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی EFQM

تاریخ برگزاری : ۱۶ اسفند – چهارشنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت :۸ساعت

مبلغ  واقعی دوره : ۱۳۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۷۸۰۰۰ تومان

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ با سناریو

تاریخ برگزاری: ۱۷ اسفند  -پنجشنبه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت : ۸ ساعت

مبلغ  واقعی دوره :۱۳۰۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۷۸۰۰۰ تومان

کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

تاریخ برگزاری :۱۷ و ۱۸  اسفند  -پنجشنبه وجمعه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت :۱۶ ساعت

مبلغ  واقعی دوره :۲۲۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۱۳۲۰۰۰ تومان

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

تاریخ برگزاری :۱۷ و ۱۸  اسفند  -پنجشنبه وجمعه

ساعت : ۱۷ – ۹    مدت :۱۶ ساعت

مبلغ  واقعی دوره :۲۲۰۰۰۰ تومان

مبلغ  با تخفیف ۴۰% : ۱۳۲۰۰۰ تومان

توجه: الویت ثبت نام در برنامه های آموزشی فوق  براساس تاریخ واریز مبلغ متقاضیان می باشد.

جهت اطلاع از دوره های آموزشی  ،  آموزش مجازی مدیریت بصورت آموزش غیر حضوری کلیک نمایید.

بمنظور اطلاع از مراحل ثبت نام برنامه آموزشی اینجا کلیک نمایید.

جهت ثبت نام اینترنتی در دوره آموزشی درخواستی اینجا کلیک نمایید.

مبلغ فوق شامل جزوه آموزشی ، پذیرایی و صدور گواهینامهMSI Academy می باشد

جهت ثبت نام با آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان تماس  حاصل نمایید :  ۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ –  ۰۲۱          www.msi.co.ir

 توجه:آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان آمادگی دارد بیش از ۱۵۰ عنوان دوره آموزشی را در محل سازمان های متقاضی برگزار نماید

 محل برگزاری: تهران