مجموعه دوره های مدیریتی به مناسبت ماه مبارک رمضان در مرداد ماه  با ۵۰% درصد تخفیف، توسط مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می گردد برنامه های آموزش مهندسی صنایع و مدیریتی بشرح زیر می باشد:  آموزش کاربرد اکسل در مدیریت پروژه تاریخ دوره:  ۱۲ مرداد مبلغ کارگاه واقعی آموزش : ۱۲۰۰۰۰تومان پرداخت مبلغ  آموزش تا تاریخ […]

مجموعه دوره های مدیریتی به مناسبت ماه مبارک رمضان در مرداد ماه  با ۵۰% درصد تخفیف، توسط مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می گردد

برنامه های آموزش مهندسی صنایع و مدیریتی بشرح زیر می باشد:

 آموزش کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

تاریخ دوره:  ۱۲ مرداد

مبلغ کارگاه واقعی آموزش : ۱۲۰۰۰۰تومان

پرداخت مبلغ  آموزش تا تاریخ ۵ مرداد با تخفیف ۵۰%   :۶۰۰۰۰ تومان

پرداخت مبلغ آموزش از تاریخ ۶ مرداد تا ۱۵ مرداد ۴۰% تخفیف   : ۷۲۰۰۰تومان

دوره آموزشی ایزو مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ( ISO 9001:2008 ) بهمراه نمونه های عملی
تاریخ برگزاری : ۱۵ مرداد
روز برگزاری: یکشنبه
ساعت : ۱۳الی ۱۹ مدت: ۶ساعت

پرداخت مبلغ  آموزش تا تاریخ ۵ مرداد با تخفیف ۵۰%   :۵۵۰۰۰ تومان

پرداخت مبلغ آموزش از تاریخ ۶ مرداد تا ۱۵ مرداد ۴۰% تخفیف   : ۶۷۰۰۰تومان

 

آموزش مقاله نویسی در مجلات علمی و پژوهشی ( ایندکس بین المللی )

مدت کارگاه: ۶ ساعت
تاریخ برگزاری:۱۶ مرداد ساعت :۱۲ الی ۱۸ دو شنبه
مدت کارگاه:۶ساعت

مبلغ دوره  از تاریخ ۵ مرداد تا  ۱۶ مرداد  : ۹۵۰۰۰ تومان

مبلغ دوره تا تاریخ ۵ مرداد : ۷۵۰۰۰ تومان

آموزش مقاله نویسی به زبان ساده بر اساس استاندارد بین المللی ISI

مدت کارگاه: ۶ ساعت
تاریخ برگزاری:۱۷ مرداد ساعت :۱۲ الی ۱۸ سه شنبه
مدت کارگاه:۶ساعت

مبلغ دوره  از تاریخ ۵ مرداد تا  ۱۷ مرداد  : ۹۵۰۰۰ تومان

مبلغ دوره تا تاریخ ۵ مرداد : ۷۵۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت استراتژیک کاربردی

تاریخ برگزاری : ۲۴ مرداد – سه شنبه – ساعت ۱۳ الی ۱۹
مبلغ کارگاه واقعی آموزش : ۱۱۰۰۰۰تومان

پرداخت مبلغ  آموزش تا تاریخ ۵ مرداد با تخفیف ۵۰%   :۵۵۰۰۰ تومان

پرداخت مبلغ آموزش از تاریخ ۶ مرداد تا ۲۴ مرداد ۴۰% تخفیف   :۶۷۰۰۰تومان

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

تاریخ برگزاری دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه: ۲۲ مرداد  –  یکشنبه  ( ساعت ۱۳ الی ۱۹ )
مدت : ۶ساعت

مبلغ کارگاه واقعی آموزش : ۱۱۰۰۰۰تومان

پرداخت مبلغ  آموزش تا تاریخ ۵ مرداد با تخفیف ۵۰%   :۵۵۰۰۰ تومان

پرداخت مبلغ آموزش از تاریخ ۶ مرداد تا ۱۵ مرداد ۴۰% تخفیف   :۶۷۰۰۰ تومان

این دوره ها  به مناسبت ماه رمضان در مرداد  ما ه با ۵۰% درصد تخفیف برگزار می گردد.

آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
تاریخ برگزاری: شهریور
مدت : ۲۴ ساعت

مبلغ کارگاه واقعی آموزش : ۲۷۵۰۰۰تومان

– شهریه فوق شامل :جزوه آموزشی  و صدور گواهینامه آموزشی معتبر می باشد.

نحوه ثبت نام :

الویت ثبت نام با متقاضیانی می باشد که ثبت نام خود را قطعی می نمایند

برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:
۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
www.msi.co.ir