موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می کند

دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزارMSP

نرم افزار MSP محصول شرکت ماکروسافت بوده که مهمترین مزیت آن سهولت استفاده (User Friendly) از آن است. اگر چه نرم افزارهای قدرتمندتری هم در این زمینه وجود دارند اما MSP محبوبترین و پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه محسوب می گردد. از طرفی چون محصول شرکت مایکروسافت است ارتباط آن با نرم افزارهای پر کاربردی چون Excel به سادگی صورت می گیرد.

مدرس دوره: دکتر سجاد شکوه یار / مدت زمان دوره:۲۴ ساعت

تاریخ های برگزاری:پنجشنبه ۹۲/۰۵/۱۰ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰)، پنجشنبه ۹۲/۰۵/۱۷ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰)

پنجشنبه ۹۲/۰۵/۲۴ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰) و پنجشنبه ۹۲/۰۵/۳۱ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰)

هزینه ثبت نام دوره: ۱۹۸٫۰۰۰ تومان

—————————————————————————

دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6

پریماورا برای مدیریت همزمان ده ها و یا صدها پروژه می باشد حکم یک ERP را دارد در حالیکه MSP برای مدیریت تنها یک پروژه بکار می رود بنابراین این دو نرم افزار را نباید با یکدیگر مقایسه نمود اگر می خواهیم پریماورا را مقایسه کنیم باید با مفهوم EPM که به منظور مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود.

مدرس دوره : دکترسجاد شکوه یار / مدت زمان دوره : ۲۴ ساعت

تاریخ های برگزاری: جمعه ۹۲/۰۵/۱۱ (۸-۱۴)، جمعه ۹۲/۰۵/۱۸ (۸-۱۴)

جمعه ۹۲/۰۵/۲۵ (۸-۱۴)و جمعه ۹۲/۰۶/۰۱ (۸-۱۴)

هزینه ثبت نام دوره : ۲۲۸٫۰۰۰تومان

—————————————————————————

مطالعه موردی و بررسی کاربردهای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت

امروزه اغلب شرکت های پروژه محور نیازمند پرسنلی توانمند و مسلط به رویه ها و ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشند. اغلب شرکت های بزرگ اقدام به طراحی دستورالعمل هایی به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه نموده اند. لذا تسلط و آشنایی با این سیستم ها و همچنین نحوه کاربرد ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه (MSP,P6,Excel) ضروری می باشد.

فراگیران در این دوره با کاربردهای نرم افزارهای مدیریت پروژه آشنا خواهند شد. بدین منظور ضمن آشنایی با این نرم افزارها در فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت های پروژه محور، چندین نمونه از سیستم های عملی مدیریت پروژه در این شرکت ها به صورت Case study مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

مدرس دوره : دکترسجاد شکوه یار / مدت زمان دوره : ۶ ساعت

تاریخ برگزاری:

هزینه ثبت نام دوره : ۲۲۸٫۰۰۰تومان

جهت اطلاع از تعرفه تخفیفات دوره ها کلیک نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۸۶۷۴۱-۰۲۱(موسسه پژوهش) تماس حاصل نمایید

دوره های مرتبط:

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Excel

دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

مطالعه موردی و بررسی کاربردهای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت

موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می کند

دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزارMSP

نرم افزار MSP محصول شرکت ماکروسافت بوده که مهمترین مزیت آن سهولت استفاده (User Friendly) از آن است. اگر چه نرم افزارهای قدرتمندتری هم در این زمینه وجود دارند اما MSP محبوبترین و پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه محسوب می گردد. از طرفی چون محصول شرکت مایکروسافت است ارتباط آن با نرم افزارهای پر کاربردی چون Excel به سادگی صورت می گیرد.

مدرس دوره: دکتر سجاد شکوه یار / مدت زمان دوره:۲۴ ساعت

تاریخ های برگزاری:پنجشنبه ۹۲/۰۵/۱۰ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰)، پنجشنبه ۹۲/۰۵/۱۷ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰)

پنجشنبه ۹۲/۰۵/۲۴ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰) و پنجشنبه ۹۲/۰۵/۳۱ (۱۴:۳۰-۲۰:۳۰)

هزینه ثبت نام دوره: ۱۹۸٫۰۰۰ تومان

—————————————————————————

دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6

پریماورا برای مدیریت همزمان ده ها و یا صدها پروژه می باشد حکم یک ERP را دارد در حالیکه MSP برای مدیریت تنها یک پروژه بکار می رود بنابراین این دو نرم افزار را نباید با یکدیگر مقایسه نمود اگر می خواهیم پریماورا را مقایسه کنیم باید با مفهوم EPM که به منظور مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود.

مدرس دوره : دکترسجاد شکوه یار / مدت زمان دوره  : ۲۴ ساعت

تاریخ های برگزاری: جمعه ۹۲/۰۵/۱۱ (۸-۱۴)، جمعه ۹۲/۰۵/۱۸ (۸-۱۴)

جمعه ۹۲/۰۵/۲۵ (۸-۱۴)و جمعه ۹۲/۰۶/۰۱ (۸-۱۴)

هزینه ثبت نام دوره : ۲۲۸٫۰۰۰تومان

—————————————————————————

مطالعه موردی و بررسی کاربردهای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت

امروزه اغلب شرکت های پروژه محور نیازمند پرسنلی توانمند و مسلط به رویه ها و ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشند. اغلب شرکت های بزرگ اقدام به طراحی دستورالعمل هایی به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه نموده اند.  لذا تسلط و آشنایی با این سیستم ها و همچنین نحوه کاربرد ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه (MSP,P6,Excel) ضروری می باشد.

فراگیران در این دوره با کاربردهای نرم افزارهای مدیریت پروژه آشنا خواهند شد. بدین منظور ضمن آشنایی با این نرم افزارها در فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت های پروژه محور، چندین نمونه از سیستم های عملی مدیریت پروژه در این شرکت ها به صورت Case study مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

مدرس دوره : دکترسجاد شکوه یار / مدت زمان دوره :  ۶ ساعت

تاریخ برگزاری:

هزینه ثبت نام دوره : ۲۲۸٫۰۰۰تومان

جهت اطلاع از تعرفه تخفیفات دوره ها کلیک نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۸۶۷۴۱-۰۲۱(موسسه پژوهش) تماس حاصل نمایید

دوره های مرتبط:

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Excel

دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

مطالعه موردی و بررسی کاربردهای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت