نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با تمرکز بر رویکرد های تخصصی نفت و گاز، انرژی، خودرو، مدیریت شهری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، سلامت و صنایع دفاعی در تاریخ های ۱ و ۲ بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد

با توجه به طرح بسیاری از مسائل روز دنیا در این کنفرانس و به منظور افزایش آگاهی و دانش علاقمندان به کسب مهارت ها و دانش های نوین و با توجه به گستردگی مباحث مطرح شده، نیاز به برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی تکمیلی درحاشیه کنفرانس احساس می شود. در همین راستا هیات اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد توسعه به منظور افزایش مهارت ها و ارتقاء سطح علمی کارشناسان، متخصصان و مدیران، در حاشیه این رویداد علمی اقدام به برگزاری گزیده ای از دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت تخصصی و کاربردی نموده است

لیست عناوین دوره ها، اساتید، زمان های برگزاری و شرایط استفاده از تخفیفات به شرح زیر می باشد :

Jadval02

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه های جانبی کنفرانس می توانید با از طریق شماره تلفن موسسه توسعه ۸۸۷۳۱۰۲۳
یا ارسال پیام کوتاه به شماره موبایل ۰۹۱۲۲۷۹۵۰۲۴ اقدام نمایید

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با تمرکز بر رویکرد های تخصصی  نفت و گاز، انرژی، خودرو، مدیریت شهری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، سلامت و صنایع دفاعی در تاریخ های ۱ و ۲ بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد

با توجه به طرح بسیاری از مسائل روز دنیا در این کنفرانس و به منظور افزایش آگاهی و دانش علاقمندان به کسب مهارت ها و دانش های نوین و با توجه به گستردگی مباحث مطرح شده، نیاز به برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی تکمیلی درحاشیه کنفرانس احساس می شود. در همین راستا هیات اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد توسعه به منظور افزایش مهارت ها و ارتقاء سطح علمی کارشناسان، متخصصان و مدیران، در حاشیه این رویداد علمی اقدام به برگزاری گزیده ای از دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت تخصصی و کاربردی نموده است

لیست عناوین دوره ها، اساتید، زمان های برگزاری و شرایط استفاده از تخفیفات به شرح زیر می باشد :

Jadval02

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه های جانبی کنفرانس می توانید با از طریق شماره تلفن موسسه توسعه ۸۸۷۳۱۰۲۳
یا ارسال پیام کوتاه به شماره موبایل ۰۹۱۲۲۷۹۵۰۲۴ اقدام نمایید