مجموعه دوره های مدیریتی به مناسبت هفته آموزش در اردیبهشت ماه  دوره های مدیریتی و مهندسی صنایع با ۴۰ درصد تخفیف، توسط مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می گردد برنامه های آموزش مهندسی صنایع و مدیریتی بشرح زیر می باشد: دوره آموزشی مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ( ISO 9001:2008 ) بهمراه نمونه […]

مجموعه دوره های مدیریتی به مناسبت هفته آموزش در اردیبهشت ماه  دوره های مدیریتی و مهندسی صنایع با ۴۰ درصد تخفیف، توسط مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می گردد

برنامه های آموزش مهندسی صنایع و مدیریتی بشرح زیر می باشد:

دوره آموزشی مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ( ISO 9001:2008 ) بهمراه نمونه های عملی
تاریخ برگزاری
: ۱۰ اردیبهشت
روز برگزاری: یکشنبه
ساعت : ۹ الی ۱۷ مدت: ۸ ساعت
مبلغ  واقعی کارگاه : ۸۸۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با ۴۰% تخفیف : ۵۳۰۰۰ تومان

کارگاه تشریح مدل تعالی سازمانی  EFQM 2010
تاریخ برگزاری:۱۳ اردیبهشت  – چهارشنبه
مدت دوره  : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۵۷۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی EFQM 2010

تاریخ برگزاری:۱۴ اردیبهشت  – پنج شنبه
مدت دوره  : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۵۷۰۰۰ تومان

کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

تاریخ برگزاری:۱۳و۱۴  اردیبهشت  – چهارشنبه و پنج شنبه
مدت دوره  : ۱۶ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۱۸۲۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۱۰۹۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008
مدت  کارگاه: در مدت سه روز – ۲۴ ساعت –
تاریخ برگزاری : ۱۹تا۲۱ اردیبهشت – چهارشنبه ،‌پنج شنبه و سه شنبه
مبلغ کارگاه :۲۷۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با ۴۰% تخفیف: ۱۶۵ هزار تومان

کارگاه مدیریت استراتژیک

مدت  کارگاه: ۲ روز – ۱۶ ساعت
تاریخ برگزاری : ۱۹و۲۰ اردیبهشت – چهارشنبه ،‌ سه شنبه
مبلغ کارگاه :۱۶۸۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با ۴۰% تخفیف: ۱۰۰۰۰۰  تومان

کارگاه روش ارزیابی متوازن BSC

تاریخ برگزاری: ۲۱ اردیبهشت – پنج شنبه
مدت دوره  : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۹۵۰۰۰ تومان
هزینه دوره  با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۵۷۰۰۰ تومان

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

تاریخ برگزاری: ۲۴ اردیبهشت – یکشنبه
مدت دوره  : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ واقعی کارگاه :   ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۵۷۰۰۰ تومان

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3

تاریخ برگزاری: ۲۷ اردیبهشت – چهارشنبه
مدت دوره  : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  واقعی دوره :   ۱۰۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۶۳۰۰۰ تومان

نرم افزار MSP  و کاربرد آن در مدیریت پروژه- مقدماتی

تاریخ برگزاری: ۲۸و۲۹ اردیبهشت- پنج شنبه و جمعه

مدت دوره  : ۱۶ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۱۸۲۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۱۰۹۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی کار تیمی با جدید ترین متدولوپی آموزشی  Team Work

تاریخ برگزاری: ۳ خرداد- چهارشنبه
مدت دوره  : ۸ ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۹۵۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۵۷۰۰۰ تومان

نرم افزار اکسل مهندسی حرفه ای

تاریخ برگزاری: ۴ و ۵ خرداد- پنج شنبه و جمعه
مدت دوره  : ۱۶ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۷
مبلغ  کارگاه: هزینه واقعی دوره :   ۱۸۲۰۰۰ تومان
مبلغ کارگاه با شرایط ویژه (۴۰ %‌ تخفیف ) : ۱۰۹۰۰۰ تومان

– شهریه فوق شامل :جزوه آموزشی ،پذیرایی و صدور گواهینامه آموزشی معتبر می باشد.

تخفیفات: اعضاء حقیقی ۳۰% ، اعضاء حقوقی ۲۰% ، دانش پژوه ۵۰%

نحوه ثبت نام :

الویت ثبت نام با متقاضیانی می باشد که ثبت نام خود را قطعی می نمایند

بمنظور اطلاع از مراحل ثبت نام برنامه آموزشی اینجا کلیک نمایید.

– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:
۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
محل برگزاری: تهران

www.msi.co.ir